Distribusjonsplattform

Publisert 19.12.2011

Fysisk infrastruktur (bygd) for elektronisk overføring av TV og radio-signaler til brukernes TV eller radio-mottagere. Kalles også utsendingsnett, distribusjonsnett eller bare plattform.

Kontakt