Ordliste

E

Eierskapsbegrensninger (etter medieeierskapsloven)

Medieeierskapsloven har nasjonale grenser for eierskapskonsentrasjon innenfor markedet for dagspresse, fjernsyn og radio og regionale grenser innenfor markedet for dagspresse. Betydelig eierstilling i det nasjonale mediemarkedet vil normalt foreligge dersom en aktør kontrollerer 1/3 eller mer av det samlede dagsopplaget for dagspressen, de samlede seertallene for fjernsyn eller de samlede lyttertall for radio. Videre vil betydelig eierstilling i mediemarkedet regionalt normalt foreligge ved kontroll med en andel på 60 prosent eller mer av det samlede dagsopplaget av region- og lokalaviser i en medieregion, se også medieregioner. Loven har også grenser for eierskapskonsentrasjon i flere medieforetak innenfor samme nasjonale mediemarked (krysseierskap) og innenfor flere nasjonale mediemarkeder (multimedieeierskap), se også betydelig eierstilling.

EPG (Elektronisk Program Guide)

Et alltid oppdatert "programblad" som du kan lese direkte på fjernsynsskjermen. Den inneholder informasjon om alle tv-kanalene og alle programmene. Har du en mottaker med opptaksfunksjon kan du rett fra denne guiden markere de program du vil ta opp med ett tastetrykk, så du kan se dem når du har tid. Menyen sendes ut sammen med digitale TV-signaler, men kan bare tas imot av TV-mottakere eller set-top bokser som er produsert for dette. I tillegg til sortering av programmer under kategorier, mulighet for å bestille pay-per-view filmer/program og være forbindelse til online og interaktive tjenester, vil en avansert EPG også kunne programmeres til å finne programmer innenfor brukernes interessefelt, og vise bilder og korte videoklipp fra programmer. Kringkastingsloven § 2-10 har en hjemmel for å kunne regulere EPG, men det er foreløpig ikke gitt regler om dette.

Erverv av eierandel (etter medieeierskapsloven)

Enhver form for overtakelse av eierandel, herunder kjøp, bytte, gave, leie, erverv ved arv eller skifte, tvangssalg og ekspropriasjon, samt tegning av eierandel i foretak. Som erverv av eierandel anses også erverv av aktiva som innebærer hel eller delvis overtakelse av virksomhet.

Europeisk programandel

Det europeiske fjernsynsdirektivet krever at minst halvparten av fjernsynsselskapenes sendetid skal avsettes til europeiske verk. Andelen regnes av den del av sendingene som ikke består av nyheter, sport, underholdningsprogram med konkurransepregede innslag eller reklame. Dessuten er det krav om at minst 10 prosent av sendetiden skal avsettes til program produsert av uavhengige produksjonsselskap. Reglene er gitt for å fremme produksjonen av europeiske program. Se kringkastingsforskriften § 2-1 til 2-4.

Kontakt