Konsesjon

Publisert 23.07.2008

Konsesjon innebærer at man får tillatelse fra offentlig myndighet til å drive en bestemt virksomhet i henhold til lovverket. Hensikten med slike konsesjonskrav er at myndighetene ønsker å regulere og kontrollere at virksomheten utøves i samsvar med samfunnets felles beste. For å drive radio eller tv-virksomhet må man etter kringkastingsloven § 2-1 ha konsesjon.

For radio og tv i kabel eller på satellitt er det tilstrekkelig å registrere seg før sendingene starter. Se forskrift om kringkasting § 1-3.

Kontakt