Ordliste

O

Omsetning av videogram i næring

Begrep i lov og forskrift om film og videogram som omfatter salg og utleie av film til forbruker. Alle filmer som omsettes i næring, dvs. i praksis salg og utleie av DVD og Blu-ray, VOD osv., skal være registrert i Medietilsynets videogramregister.

Oppslutning

Et uttrykk for det enkelte medieforetaks størrelse, i form av opplags-, lytter- eller seertall. Medietilsynet innhenter tall for oppslutning én gang per år. Tallene blir beregnet etter spesifikke regler og legges til grunn for Medietilsynets eierskapsberegninger. Det finnes også ulike metoder for beregning av oppslutning om nettmedier.

Kontakt