Barn og medier

Medietilsynets rapport om barn og digitale medier

Dette er en jevnlig publisert rapport om barn og unges bruk og opplevelser av digitale medier.

Publisert 18.03.2010

Her finner du årets, og tidligere utgaver av denne undersøkelsen med rapport.

Medietilsynets rapport om barn og digitale medier