Presse

Pressens faglige utvalg

I Norge regulerer pressen selv området presseetikk og redaksjonelt innhold. Klager på pressens dekning av nyheter og hvordan journalistikken utøves, rettes til Pressens faglige utvalg.

Publisert 20.05.2008

Dette klageorganet er oppnevnt av Norsk Presseforbund og består av medlemmer som representerer presseorganisasjonene og allmennheten. De behandler klager på reportasjer og innslag i trykt presse, nettpublikasjoner, radio og tv. For nærmere opplysninger, se Norsk Presseforbunds nettsider (lenke til høyre).

Kontakt

Lenker