Barbro Hardersen

Har du spørsmål om Trygg bruk? Send en epost til Barbro Hardersen eller ring 69301231

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet består av:

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Ønsker din organsasjon å være en del av Trygg bruk-nettverket? Send oss en epost

2

Kunnskapsformidling

Medietilsynet Trygg bruk lager ressurser som et av flere tiltak for å hjelpe barn og unge med å få et tryggere digitalt liv. Ressursene baserer seg på funn fra barn og medier-undersøkelsene i tillegg til annen forskning.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre.

Disse kan lastes ned eller leses på nettet, men finnes også trykket i et begrenset opplag.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Safer Internet Day 2016 - Hva gjør du?

I Norge arrangeres Safer Internet Day 9. - 10. februar 2016. Arrangementet er åpent for alle, og her får du se hva hver enkelt gjør for å bidra til en bedre og tryggere digital hverdag for barn og unge.

Dagen markeres årlig i hele Europa, og organiseres av InSafe. Tema for 2016 er "Play your part for a better Internet!"

I Norge vil arrangementet ta sted på Røde kors sitt konferansesenter i Oslo, 9. - 10. februar 2016. Fokuset vil være "Hva gjør du?", for å framheve hva slags rolle hver og en har for å bidra til dette arbeidet.

Dagene vil gjennomføres i regi av Medietilsynet med aktører fra prosjektets faglige nettverk. Blant de som vil være tilstede er Kors på halsen, Senter for IKT i utdanningen, Redd barna og Norsis.

4

Trygg bruk-prisen 2015

Trygg bruk-prisen deles ut hvert år på Safer Internet Day. Prisen deles ut for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag.

Prisen er ment til å inspirere andre til innsats for å bedre barn og unges opplevelser i bruk av digitale medier.

Vil du nominere noen til Trygg bruk-prisen 2015?

Vet du om noen som har har gjort en innsats for å gi barn og unge i Norge en bedre digital hverdag? Både organisasjoner, virksomheter, barn eller voksne kan nomineres.

– Vi oppfordrer særlig barn til å nominere andre barn, sier prosjektleder Barbro Hardersen i Medietilsynet Trygg bruk. For barn og unge vil terskelen for å kunne bli nominert være lavere enn for de mere etablerte virksomhetene og voksenkandidatene. – Det er mange organisasjoner og voksne personer i Norge som jobber for at barn og unge skal ha et trygg og godt digitalt liv, sier Hardersen. Samtidig er det jo først og fremst de unge selv som er eksperter innenfor dette feltet. I år leter vi derfor også etter gode eksempler og kandidater fra barn og unges egen hverdag. Kanskje kjenner du til et barn som har vist særlig godt nettvett ved for eksempel å hjelpe en venn på nettet, eller som hatt mot til å si fra om digital mobbing?

Send en epost til davidj@medietilsynet der du forteller oss hvem du vil nominere og hvorfor, i tillegg til hvordan vi kan kontakte deg og den nominerte. Nominasjonsrunden er åpen fram til 15. januar 2016.

Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk.

Statutter for Trygg bruk-prisen 2015

5

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facilities), og er en del av InSafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

Det nåværende prosjektet hadde oppstart i 2015 og varer frem til juli 2016.

CEF-programmet