Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Trygg bruk-prosjektet? Send en epost til Thomas Haugan-Hepsø eller ring 69301259

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet består av:

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål angående Trygg bruk-nettverket? Send oss en epost

2

Kunnskapsformidling

Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn og unge med å få et bedre digitalt liv. Ressursene som lages av Medietilsynet Trygg bruk baserer seg på funn fra barn og medier-undersøkelsene i tillegg til annen forskning.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre. Disse kan lastes ned eller leses på nettet.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Safer Internet Day

Safer Internet Day (SID) er en årlig markering som tar sted i februar. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Markeringen organiseres av Insafe, og er åpen for alle.

Tema for SID2016 var "Play your part for a better Internet!". Siste Safer Internet Day i Norge ble markert som en konferanse over to dager, hvor temaet var hva hver og en av oss gjør for å bidra til at barn skal få en bedre og tryggere digital hverdag. Du kan lese mer om siste SID her

I tillegg til å være en arena for kunnskapdsdeling, pleier SID også å være en anledning til å rette positiv oppmerksomhet til noen som har gjort en god innsats på feltet. Dette gjøres ved utdeling av Trygg bruk-prisen.

4

Trygg bruk-prisen

Trygg bruk-prisen deles ut hvert år på Safer Internet Day. Siden 2015 har det vært åpnet for at barn også kan nomineres.

Prisen deles ut for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag, og er ment inspirere andre til å gjøre det samme.

Nominasjonsprosessen er åpen, og settes i gang i desember hvert år. Kandidaten belønnes med en pengepremie på 25.000 kroner i tillegg til et diplom.

Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk. Vinneren for 2015 er mobbeombud Bodil Jenssen Houg og Buskerud fylkesting.

Statutter for Trygg bruk-prisen 2015

5

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facilities), og er en del av Insafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

Safer Internet Final Report 2015–2016

CEF-programmet