Barbro Hardersen

Har du spørsmål om Trygg bruk? Send en epost til Barbro Hardersen eller ring 69301231

1

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet er en del CEF-programmet, et europeisk nettverk som er en viktig arena for utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer.

Sammen med hjelpelinjen Kors på halsen er vi Norges Safer Internet Centre. Kors på halsen mottar et stort antall henvendelser fra barn og unge som trenger å snakke om store eller små problemer, også om opplevelser knyttet til bruk av digitale medier. Sammen skal vi bidra til at barn settes i stand til å gjøre gjennomtenkte og kritiske valg når de bruker medier.

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

Det nåværende prosjektet hadde oppstart i 2015 og varer frem til juli 2016.

CEF-programmet

2

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Vi samarbeider med departementer, ideelle og frivillige organisasjoner, bedrifter og bransjevirksomheter som alle arbeider for det samme målet.

3

Formidling av kunnskap og holdningsskapende arbeid

Barn og medier-undersøkelsene har siden 2003 kartlagt mediebruk blant barn og unge.

Undersøkelsene blir gjennomført av Medietilsynet annethvert år og danner bakgrunnen for uttalelser, meninger, tiltak og informasjonsmateriell fra både Medietilsynet Trygg bruk og en rekke andre organisasjoner.

4

Trygg bruk-prisen

Hvert år deler vi ut en pris for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag. Det er en åpen nominasjonsprosess.

Utmerkelsen består av et diplom og en pengegave på 25 000. Prisen deles ut en gang i året i forbindelse med Safer Internet Day i februar.

Formålet med prisen er å fremheve og hedre aktører som har vist vilje og evne til å skape gode og trygge omgivelser for barn og unge på nettet. Prisen skal bidra til å inspirere andre til innsats for å bedre barn og unges opplevelser knyttet til bruk av digitale medier.

Vil du nominere noen til Trygg bruk-prisen?

Trygg bruk-prisenHvem har gjort en god innsats for at barn og unge i Norge skal få en trygg og bra digital hverdag? Vet du for eksempel om en bra innholdstjeneste for barn og unge?

Kjenner du en ildsjel som jobber for barns ve og vel på nett? Hvilke nettsted gjør en ekstra innsats på å tilrettelegge for yngre brukere? Nominasjonsprosessen vil annonseres i god tid, vanligvis i november.

Vinneren kåres av Medietilsynet Trygg bruk sitt fagråd.