Barbro Hardersen

Har du spørsmål om Trygg bruk? Send en epost til Barbro Hardersen eller ring 69301231

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet består av:

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Ønsker din organsasjon å være en del av Trygg bruk-nettverket? Send oss en epost

2

Kunnskapsformidling

Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn og unge med å få et bedre digitalt liv. Ressursene som lages av Medietilsynet Trygg bruk baserer seg på funn fra barn og medier-undersøkelsene i tillegg til annen forskning.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre. Disse kan lastes ned eller leses på nettet.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Safer Internet Day 2016 - Hva gjør du?

I Norge arrangeres Safer Internet Day 9. - 10. februar 2016. Arrangementet er åpent for alle, og her får du se og høre hva Trygg bruk-nettverket gjør for å bidra til en bedre og tryggere digital hverdag for barn og unge.

Dagen markeres årlig i hele Europa, og organiseres av InSafe. Tema for 2016 er "Play your part for a better Internet!"

I Norge vil arrangementet ta sted på Røde kors sitt konferansesenter i Oslo, 9. - 10. februar 2016. Fokuset vil være "Hva gjør du?", for å framheve hva slags rolle hver og en har for å bidra til dette arbeidet.

Dagene vil gjennomføres i regi av Medietilsynet med aktører fra prosjektets faglige nettverk. Blant de som vil være tilstede er Kors på halsen, Senter for IKT i utdanningen, Redd barna og Norsis. Det vil bli foredrag, blogg-bad og workshops.

Se programmet for SID2016 og meld deg på her

4

Trygg bruk-prisen 2015

Trygg bruk-prisen deles ut hvert år på Safer Internet Day. Siden 2015 har det vært åpnet for at barn også kan nomineres.

Prisen deles ut for å hedre en person eller organisasjon som har vist særlig vilje og evne til å bidra til at barn og unge får en god digital hverdag, og er ment inspirere andre til å gjøre det samme.

Nominasjonsprosessen er åpen, og settes i gang i desember hvert år. Kandidaten belønnes med en pengepremie på 25.000 kroner i tillegg til et diplom.

Vinneren kåres av en jury oppnevnt av Medietilsynet Trygg bruk.

Statutter for Trygg bruk-prisen 2015

Se program og meld deg på Safer Internet Day 9. og 10. februar

5

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facilities), og er en del av InSafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

Det nåværende prosjektet hadde oppstart i 2015 og varer frem til juli 2016.

CEF-programmet