1. Startsiden
  2. Aktiviteter

Startskudd for ny strategi for trygg digital oppvekst

For å markere starten på dette arbeidet, arrangerer Medietilsynet et oppstartsmøte den 14. april kl. 09.00 med blant annet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, direktør i Medietilsynet Mari Velsand, psykolog Peder Kjøs, Barneombudet og Kripos.

Sted
Nettarrangement
Tid

collage med NELVIK kick-off 14. april 2021.jpg

Sammen med Barne- og familiedepartementet, skal Medietilsynet lage en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst for barn og unge. Strategien skal styrke og samordne tiltakene fra staten, og koordinere innsatsen fra de andre aktørene som jobber med barn og medier. Målet er å styrke dømmekraften og den kritiske medieforståelsen til barna, slik at de kan delta på digitale plattformer på en aktiv og trygg måte.

Arrangementet vil strømmes via Facebook kl 09.00 14. april, men sendingen er et opptak gjort 13. april.

Program

Innledning ved statsråd Kjell Ingolf Ropstad fra Barne- og familiedepartementet og direktør Mari Velsand i Medietilsynet

Medietilsynet presenterer oppdrag og mandat

Samtaler:
- Statsråd Kjell Ingolf Ropstad, Live Nelvik og psykolog Peder Kjøs og snakker om foreldrerollen, skjermtid og psykisk helse.
- Ungdomsrepresentant fra Kors på halsen Ella Fyhn og Barneombudet Inga Bejer Engh snakket om hva de ønsker

Ca. 10.20 – 10.30: Pause

Innspill fra Helsedirektoratet ved Adélie Dorseuil fra DigiUng

Innspill fra Datatilsynet ved direktør Bjørn Erik Thon

Innspill fra skadelighetsutvalget ved leder Jon Wessel Aas

Innspill fra Utdanningsdirektoratet ved avdelingsdirektør Øystein Nilsen

Innspill fra Kripos ved politioverbetjent Hanne Andreassen

Avslutning ved avdelingsdirektør Kristine Meek i Medietilsynet

Følg arrangementet på Facebook.

Oppdragsbrev fra BFD til Medietilsynet om nasjonal strategi for trygg digital oppvekst