1. Startsiden
  2. Barn og medier

Barn og medier-undersøkelsen

50 spørsmål, 2 888 barn og 2 007 foreldre. Hva bruker barn og unge tiden til på nett, hvilke apper liker de best, og hvor mange opplever mobbing eller trusler? I over ti år har Medietilsynet samlet inn data om barn og unges mediehverdag. Annethvert år gjennomfører vi undersøkelser blant barn og foreldre.

Forside til barn og medier-undersøkelsen

Barn og medier 2016. Les den på web Anbefalt versjon på web, med god grafikk og illustrasjoner
Barn og medier 2016. Last ned i PDF Anbefalt versjon på pdf, med god grafikk og illustrasjoner
Bestill Barn og medier 2016. Trykket versjon (A5) Begrenset opplag
Barn og medier 2016: 9 - 16-åringers bruk og opplevelser av medier. Fullstendig versjon i PDF   
Barn og medier 2016: Foreldres syn på barn og unges bruk og opplevelser av medier.Fullstendig versjon PDF  
Children and Media 2016 - A summary of a national Norwegian survey amongst children 9 to 16 years old, and parents of children between 1 and 16 years of age (PDF)  

Du kan også lese alle tidligere Barn og medier-undersøkelser her:

Barn og medier-undersøkelser 2008 - 2016

Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Barn og medier-undersøkelsen? Send en epost til Thomas Haugan-Hepsø eller ring 69301259