Khalid Azam

Har du spørsmål om Dataspill? Send en epost til eller ring 69301227

1

Snakkomspill.no - en kampanje om dataspill og pengespill

"Snakk om spill" er en informasjonskampanje som oppfordrer foreldre, barn og unge og skoler til å snakke om spill.

Snakker du med dine barn om spill? Spill er lærerikt og underholdende, men for noen også en kilde til konflikt.

Gå til www.snakkomspill.no for å få konkrete råd om hvordan dere kan snakke om spill i familien, ta tester og lese mer fakta om spill. Alt tallgrunnlag er hentet fra Medietilsynets Barn og medier-undersøkelser.

Kanskje spill kan være bedre enn de voksne tror? Se kampanjefilmen fra snakkomspill:

Det er Lotteritilsynet og Medietilsynet som står bak snakkomspill-kampanjen. Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens Handlingsplan mot spillproblemer 2016-18. Planen er regjeringens verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensane som pengespill og dataspill kan ha.

2

Så mye kan barnet ditt spille

Mange foreldre kan bli bekymret når barna spiller mye dataspill. Foreldre lurer ofte på hva som er normalt. Det er du og din familie som selv avgjør hva dere bruker tid på, og hva dere synes er greit.

Ulike barn har ulike behov og interesser. Barn har behov for rammer og grenser, og det vil hjelpe dere hvis konflikter oppstår. Start tidlig med å være i dialog med barnet, og bestem tidlig hvor mye tid, og hvilke spill som barna skal få spille. Spill med barna og snakk med andre foreldre om hva de gjør: 

 1. Kunnskap – øk din kunnskap om spill og spilleren
 2. Dialog – lytt, engasjer deg og vis interesse
 3. Regler – bli enige om en avtale. Følg opp!
3

Når spillingen går for langt

Mange ungdommer spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et alvorlig problem. Derfor er det nyttig å skille mellom storspillere og problemspillere. Spilletid alene er ikke nok til å avgjøre om spillingen er et problem.

Problemspilleren

Det som kjennetegner problemspilleren er at spillingen blir tvangsmessig og til hinder for skole, familie, karriere og det sosiale livet.

Hva bør man se etter?

 • slutter med alle andre aktiviteter
 • kutter ut sosialt samvær med venner og familie
 • skulker skolen, dropper lekser og mister eksamener
 • spiller om natten og sover om dagen
 • krangler med familien om spillingen


Storspilleren

Storspilleren er definert som en som spiller 4 timer eller mer daglig uten at dette nødvendigvis går utover helse og livskvalitet. Dette er personer som har et lidenskapelig forhold til spill, uten at hobbyen virker forstyrrende på livet ellers.

Det er hovedsaklig gutter som er storspillere, og som oftest spiller de onlinespill.

4

Aldersgrenser på dataspill

Det kan være vanskelig å vite hvilke spill som passer til ditt barn, og mange barn og unge har lyst til å spille spill med høyere aldersgrense. Noen spill passer for alle, mens spill med grove voldsskildringer og mørk tematikk er for voksne.

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill uansett om det er på liten eller stor skjerm. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har dataspill også et stort og voksent publikum.

Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette merkes på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett.

PEGI er den vanligste merkeordningen i Europa og Norge, slik ser merkingen ut:

Aldersgrenser:

 • PEGI merking for dataspill 3 år Spillet vurderes som harmløst, men det kan likevel være for vanskelig for små barn
 • PEGI merking for dataspill 7 år Spillet kan virke skremmende på mindre barn
 • PEGI merking for dataspill 12 år Spillet kan inneholde ufint språk og voldsskildringer
 • PEGI merking for dataspill 16 år Spillet kan inneholde voldsskrildringer der du for eksempel kan se blod
 • PEGI merking for dataspill 18 år Spillet kan vise grove voldsskildringer og vold mot forsvarsløse mennesker og dyr

Innholdssymboler:

 • PEGI innholdssymbol vold Spillet inneholder voldsskildringer
 • PEGI innholdssymbol rus Spillet kan vise hendelser eller situasjoner der rusmidler (alkohol, narkotika) blir brukt
 • PEGI innholdssymbol gambling Spill som viser eller oppmuntrer til gambling (pengespill)
 • PEGI innholdssymbol Online Spillet kan spilles online (via nett/mobilforbindelse) med andre
 • PEGI innholdssymbol Diskriminering Spillet inneholder skildringer av mobbing eller diskriminering
 • PEGI innholdssymbol Grovt språk Spillet inneholder verbal eller skrevet grovt språk, for eksempel banning
 • PEGI innholdssymbol Frykt Spillet kan virke skremmende eller vekke frykt
 • PEGI innholdssymboler sex og nakenhet Spillet viser nakenhet og/eller seksuell atferd eller seksuelle hentydninger 
5

Dette spiller norske barn

Så å si alle norske jenter og gutter spiller dataspill. Det er ganske store variasjoner på kjønn og type spill. Her er de mest populære spillene blant norske barn mellom 9 og 18 år i 2018:

Gutter 9-11 ÅR

n=556

Gutter 12-14 år

n=709

Gutter 15-16 år

n=382

Gutter 17-18 år

n=313

Minecraft

34 %

FIFA

40 %

FIFA

30 %

FIFA

24 %

FIFA

28 %

Overwatch

19 %

GTA

20 %

CSGO

17 %

Overwatch

16 %

GTA

18 %

CSGO

19 %

GTA

14 %

Roblox

14 %

Fortnite

16 %

Call of duty

17 %

League of legends

13 %

Clash Royale

8 %

Minecraft

12 %

Pubg

16 %

Call of duty

11 %

Jenter 9-11 år

n=457

Jenter 12-14 år

n=637

Jenter 15-16 år

n=228

Jenter 17-18 år

n=167

Minecraft

23 %

Minecraft

11 %

Sims 

15 %

Sims 

20 %

Subway surfer

9 %

Sims 

8 %

Hay day

12 %

Candy Crush

15 %

Color Switch

9 %

Rider

8 %

GTA

10 %

Minecraft

9 %

Roblox

8 %

Roblox

5 %

FIFA

7 %

Hay day

9 %

Momio

8 %

FIFA

5 %

Fight list

6 %

Call of duty

8 %

6

Dataspill i skolen

I tillegg til å være en viktig hobby for mange, er også dataspill godt egnet til å være redskap for læring og undervisning.

Det er mange gode initiativ både i inn- og utland når det kommer til å ta i bruk dataspill i undervisningen. Å bruke matteprogrammer er kanskje det mest kjente - men i dag er tilbudet av gjennomarbeidede pedagogiske verktøy bredt og gir noe til alle. Lær kidsa koding er et godt eksempel på et prosjekt som opptatt av verdien av å lære barn IT, og er en arena for samspill, engasjement og muligheter på lokalt nivå.  

Digital dømmekraft innebærer å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett. Sammen med muntlige ferdigheter, lesing, skriving og regning er dette de grunnleggende ferdighetene læreplanen i norsk skole legger opp til.

Sammen med Utdanningsdirektoratet og pedagogen Magnus Sandberg har vi laget et undervisningsopplegg for 4. klassinger i Minecraft. Det kan du laste ned til høyre.

 

7

Dataspill og påvirkning

Vi blir påvirket av alle medier vi tar i bruk – på godt og vondt. Det kan gjelde bøker, filmer, nyheter eller spill som gir oss gode eller dårlige opplevelser.

Mange uroer seg over at voldelige dataspill og filmer kan ha en negativ innvirkning på barn og unge. Forskningen er sprikende med en del uenigheter om hvordan man skal måle påvirkning. Noen studier viser at voldelige spill kan ha en effekt på aggressive tanker og oppførsel, spesielt kortsiktig. Andre studier viser ingen sammenheng. Spill hvor man hjelper hverandre kan på samme måte ha en kortsiktig positiv sosial effekt, men dette er heller ikke entydig dokumentert.

Barns mediekompetanse, modenhet og livssituasjon er viktig for hvordan dataspill forstås og tolkes. Påvirkning fra alt medieinnhold, uansett hvilken plattform, skjer ikke i et vakuum men i en sammenheng med andre forhold i livet. Sårbarhet henger sammen med barnas følelsesliv, og om man har det bra eller dårlig. Dette spiller inn på hvordan medieinnhold oppfattes og tolkes.