Berit Andersen

Har du spørsmål om Dialogduk - samtaleverktøy for foreldre? Send en epost til eller ring 45201620

1

Hvem er dialogduk for?

Samtaleverktøyet er laget med tanke på foreldre med barn i 2. og 3. klasse. Opplegget kan ledes av foreldre eller andre ressurspersoner fra skolen eller kommunen.

Det er laget to forskjellige opplegg som er ment å gjennomføres med noen måneders mellomrom, slik at foreldrene har mulighet til å gjøre seg erfaringer som kan tas opp i foreldregruppen.

Vår anbefaling er at opplegget gjennomføres av alle skoler i kommunen/fylket som et felles kompetansetiltak på feltet. Det anbefales en enkel opplæring i bruk av Dialogduk, slik at det er økonomisk hensiktsmessig.

2

Hva får du ut av å bruke dialogduk?

Målet er at foreldre skal føle seg tryggere som rollemodeller og veildere for sine barn på nett.

Norske barn er aktive brukere av nett og mobil i stadig yngre alder. Dette gir gleder og positive muligheter for læring og trivsel, men stiller også mange barn overfor mulige risikoer de ikke har modenhet til å håndtere uten støtte og gode råd fra voksne. Samtidig føler mange foreldre seg usikre når det gjelder barns digitale hverdag og arenaene disse ferdes på, og etterlyser derfor råd og informasjon om hvordan de kan fremme barns positive deltakelse på nett.

Opplegget er ment å brukes på møter og temakvelder for foreldre med barn i 2. og 3. klasse – altså før barna blir storforbrukere på nett og sosiale medier. Blant denne gruppen foreldre kan det være særlig nyttig å snakke sammen for å bli bedre rustet til å håndtere, engasjere og involvere seg i barnas digitale liv.

3

Slik skaffer du dialogduk til din skole eller kommune

  • Til bruk på to foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. - 3. klasse
  • Tar blant annet opp følgende temaer rundt barns digitale liv: personvern, oppførsel på nett, innhold og aldersgrenser
  • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole (prosessopplæring anbefales)
  • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av Dialogduker
  • Utfyllende veilederguide følger med

Bestill Dialogduken

Samtaleverktøyet kan bestilles på www.dialogduk.no

Prisen er 245 kroner per dialogduk. Én dialogduk er nok til fire foreldre.
Prisen forutsetter kjøp av pakker á 10 stk. Ved bestilling av 50 dialogduker eller mer gis det en rabatt på 10% på hele forsendelsen. Gå til nettsiden for all informasjon om bestilling.

 Disse står bak utviklingen av Dialogduk