1

Veileder, folder og plakat til nedlasting eller bestilling

Småbarn og skjermbruk plakat 1

Veilederen gir foreldre og foresatte tips til hvordan de kan ta valg for sin familie og sine barn. Barn og unge bruker i stor grad digitale enheter som mobiltelefon og nettbrett til å se på film og tv og spille spill. Derfor omhandler veilederen alle disse temaene, og gir også råd om hvordan voksne kan være gode rollemodeller for barn.   

Veilederen finnes i tre versjoner:

  • En lengre versjon med mer informasjon og tips. Denne finnes kun i digital versjon her.
  • En kort folder med de viktigste rådene kan lastes ned via lenkene til høyre (under på mobil/nettbrett)
  • To plakater som kan deles på sosiale medier og henges opp hjemme eller på skoler, arbeidsplasser og i barnehager. Last ned til høyre (under på mobil/nettbrett)   

Vi har dessverre ikke flere fysiske brosjyrer tilgjengelig for utsending. 

2

Samisk: Unni ja stuoris

Samisk plakat Småbarn og skjermbrukBagadus addá váhnemiidda ja fuolaheddjiide rávvagiid mo sáhttet dahkat válljemiid iežaset bearraša ja mánáid ovddas. Mánát ja nuorat geavahit olu digitála reaidduid nugo mobiilatelefovnna ja neahttabreahta geahččat filmmaid ja tv ja speallat spealuid. Danne máinnaša bagadus buot dáid fáttáid ja addá rávvagiid maiddái das mo ollesolbmot sáhttet leat buorit ovdagovat mánáide.

Bagadus lea golmma hámis:

  • Guhkit hápmi mas leat eanet dieđut ja rávvagat. Dát lea dušše digitála hámis, ja dan sáhttá viežžat dás (pdf)
  • Oanehis gihppagaš deháleamos rávvagiiguin maid sáhttá viežžat dás (pdf)
  • Guokte plakáhta maid sáhttá juohkit sosiála mediain ja heŋget seaidnái ruovttus dahje skuvllas, bargosajiin ja mánáidgárddiin. Viečča (pdf) plakáhta 1 dahje plakáhta 2

Oversettelse fra norsk: Amesto Translations

3