1. Startsiden
  2. Barn og medier

Safer Internet Day 2016

SID2016 #hvagjørdu?

Safer Internet Day (SID) er en årlig markering som tar sted i februar. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Her kan du lese om hvordan dagen ble markert i 2016.

Safer Internet Day (SID) feires årlig over hele verden for å fremme god og trygg nettbruk blant barn og unge. I Norge ble SID 2016 markert 9. og 10. februar på Røde kors sitt konferansesenter i Oslo.Dagene hadde fokus på #hvagjørdu, hva hver og en av oss gjør, og kan gjøre, for at nettet skal bli et bedre og tryggere sted for barn og unge. I tillegg til hovedprogrammet kunne deltakerne være med på ulike workshops og aktiviteter organisert av Trygg Bruk-nettverket. Hovedarrangører av SID2016 var Medietilsynet Trygg bruk, Kors på halsen, NorSIS, Redd Barna og Senter for IKT i utdanningen.

#SID2016 oppsummert av Esther orkester

Klikk på bildet for å se større versjon. Bildet er laget av og eies av Esther Buchmann.

Mobbeombud og Buskerud fylkesting vant Trygg bruk-prisen 2015

Programmet ble åpnet av selveste H.K.H. Kronprins Haakon som også delte ut Trygg bruk-prisen for 2015. Prisen gikk til landets første mobbeombud, Bodil Houg, for sin helhetlig innsats med å bedre barn og unges psykososiale miljø, og med det også trygge deres digitale hverdag. Prisen ble delt med Buskerud fylkesting.

Nettvett - forskning og mobbing

Tema for arrangementets første dag var nettvett. Første foredragsholder var førsteamanuensis Elisabeth Staksrud, med en allsidig innføring i hvordan det er å vokse opp digitalt i dag. Foredraget var myntet på dem som har vokst opp med tv, og handlet om medievaner, sårbarhet, digital motstandskraft - og hvordan man som voksen kan være en troverdig hjelper. NRK Super stilte med prosjektleder Natasha Sayer og programlederne "Baibai og Huginn" fra FlippKlipp Studio. Gjennom en frisk presentasjon og morsomme klipp fikk deltakerne høre hvorfor NRK Super har valgt å kommunisere med 10-12 åringer på YouTube framfor sine egne kanaler.

Barn og digital mobbing var tema etter lunsj. Thomas Haugan-Hepsø fra Medietilsynet la fram rykende ferske tall fra Barn og medier 2016. Deretter fortalte landets første mobbeombud - og årets vinner av Trygg bruk-prisen - Bodil Houg, hvordan man kan og bør jobbe forebyggendemot digital mobbing.

Hovedprogrammet for første dag ble avsluttet med et Bloggbad ledet av Emma Clare. Hun utfordret bloggerne Tara Lina Shahin og Sophie Elise Isachsen på "hva de selv gjør" på nett; om å vokse opp på og med internnett, være med på utviklingen, personlig branding og om det å være rollemodeller.  

Barn og unges personvern - deling og blogging

Arrangementets andre dag ble innledet av Thomas Wrigglesworth fra Barneombudet, som blant annet snakket om hvordan den digitale utviklingen påvirker barns hverdag, og hvordan det er å jobbe med Barnekonvensjonen i denne hverdagen.

Første tema for dag to var barn og unges personvern. Her fikk vi høre fra tre foredragsholdere med hvert sitt utgangspunkt. Først ute var Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. som fokuserte på fordelene med ny teknologi og satte det opp mot foreldres behov for å beskytte sine barn. Vi fikk deretter høre fra jurist Sara Eline Grønvold, som var kritisk til hvorvidt deling av bilder og videoer av barn er i deres beste interesse på lang sikt. Dette ble et frampek til noen av hovedpunktene i en paneldebatt med disse to og Ole Moten Knudsen, bedre kjent som bloggeren "Superpapsen". Paneldebatten ble ledet av Isabelle Ringnes.

Dataspill - gaming og streaming

Etter pausen var det duket for dagens andre, og arrangementets siste tema, nemlig en av barn og unges største hobbyer; dataspill. Også for dette temaet var det tre foredragsholdere som bidro til å gi innsikt i gaming som aktivitet og kultur. Barnevernspedagog og gestaltterapeut Hélène Fellmann har flere års erfaring i å snakke med familier om problemer knyttet til dataspill, og innledet temaet. Hun var blant annet opptatt av hvordan man ofte snakker om virtuelle opplevelser som annerledes fra andre, eller "virkelige" opplevelser. Siden fikk vi høre fra Khalid Azam, rådgiver i Medietilsynet med dataspill som spesialfelt. Av han lærte vi om skikk og bruk innen dataspill, i tillegg til å bli gjort oppmerksomme på fordommer mot spillmiljøet.

Til slutt fikk vi høre om dataspill fra 18 år gamle Amalie Marie Reisvaag, også kjent som Proxyfox. I tillegg til å studere mediedesign på Vågen videregående skole, bruker hun mye tid på å livestreame via Twitch.tv mens hun spiller dataspill, og har flere tusen følgere. Hun fortalte mer om hva dette går ut på, og hvordan voksnes holdninger til dataspill som aktivitet oppfattes av barn og unge. En rød tråd gjennom de tre siste foredragene var hvordan opplevelser i det digitale miljøet har mye til felles med ikke-digitale opplevelser, noe som kan sies om mange handlinger som gjøres digitalt.

Workshops

I tillegg til hovedprogrammet var det også mange fra Trygg bruk-nettverket som stilte med både stands og workshop. Senter for IKT i utdanningen arrangerte workshop om Framtidens klasserom, dataspill og hvordan tjenesten Dubestemmer.no fungerer i samarbeid med Datatilsynet. Datatilsynet gjennomførte også, sammen med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og utvalgte elever, en personvernsjekk av apper for barn og unge. Redd barna hadde en workshop om hatprat og diskriminering, og i tillegg var Bente Aasheim bak Animasjon i skolen med og lærte noen av deltakerne hvordan de kunne lage enkle animasjonsfilmer.

Bruk hue

Bruk hue er Norges største skoleturne mot nettmobbing. Bruk hue hadde stand og holdt foredrag for spesielt inviterte skoler.