1

Aldersgrenser og sosiale medier

Det finnes to typer aldergrenser på sosiale medier. I 2018 kom det nye personvernregler i Norge (personopplysningsloven). Lovendringen betyr at de fleste sosiale medier nå har en 13-årsgrense som vilkår for å opprette en profil. Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger som gjelder innholdet eller hvem tjenesten er egnet for.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har. Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

Aldersgrense for innsamling av personopplysninger

13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne opprette en profil og dele personopplysninger. Det er altså ikke ulovlig å opprette en konto på sosiale medier før fylte 13 år så lenge foreldrene har samtykket. Det er tjenesteleverandørens ansvar å sørge for en løsning slik at du som forelder kan gi et samtykke.

Aldersgrenser på innhold

Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger basert på innholdet i tjenesten og hvem tjenesten er egnet for. Det kan være vanskelig å orientere seg i dette landskapet, da ulike «nettbutikker» (som App Store og Windows Store) bruker forskjellige systemer for klassifisering. Dette gjør at aldersgrensen på samme app kan variere. Mens Google Play og Windows sine apper og spill klassifiseres ut fra den europeiske merkeordningen PEGI, har Apple et eget aldersgrensesystem.

2

Dette bør du snakke med barna om før de begynner å bruke sosiale medier

Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før du som forelder sier ja til dette, bør du gjøre deg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør du vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

Snakk med barnet ditt om sosiale medier de interesserer seg for slik at du bedre forstår hva som er engasjerende og gøy med disse.

Tips til konkrete temaer det er lurt å snakke med barnet om:

 • Vær engasjert og involver deg. Anerkjenn at sosiale medier er en viktig
  del av barnets sosiale liv og tilgang til fellesskapet
 • Vær en god rollemodell. Barn legger merke til det du sier og gjør både på nett og ellers, og tar etter din oppførsel
 • Spør alltid barnet om lov før du legger ut bilder av det på nett, og respekter et eventuelt nei
 • Vis tillit. La barnet forstå at det kan komme til deg med små og store
  problemer, og snakk om hvilke andre voksne det går an å prate med
 • Snakk med andre voksne, for eksempel foreldre som har barn i samme klasse eller samme vennegjeng. Sett sosiale medier på dagsordenen på et foreldremøte, og diskuter felles retningslinjer for bruk

Les mer i vår foreldreveileder: Skal – skal ikke … Barnet mitt på sosiale medier – dette trenger du å vite 

Ta praten om deling av nakenbilder: vi har laget en samtaleguide til deg som har barn på nett. Hva er lov og ikke lov? Hva skjer når et nakenbilde kommer på avveie: Nakenbilde-samtalen

3

Hva gjør du når barna opplever noe ubehagelig

Vis at du som voksen stiller opp og tar problemet på alvor. Lytt til barna og snakk om hva som plager dem. Din støtte er det viktigste uansett. Bidra til å løse konflikten sammen med andre foreldre. Ta kontakt med lærer eller rektor på skolen hvis problemene påvirker barnets hverdag.

Her kan du få mer informasjon eller hjelp:

 

 • Elev-, lærling og mobbeombudene – regionale ombud som skal passe på rettighetene til barn og ungdom i barnehage og grunnskole, samt elever og lærlinger i videregående opplæring
 • Kripos – hvis barnet har vært utsatt for noe kriminelt
 • Konfliktrådet – tjeneste som bistår de involverte til å snakke om konflikten
 • Medietilsynet.no – råd og veiledning om barn og medier
 • Dubestemmer.no – nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft
 • Datatilsynet.no – råd om personvern og bruk av personopplysninger
 • Barneombudet.no – om barnets rettigheter
 • Barnevakten.no – råd til foreldre om barn og unges mediehverdag
 • Nettvett.no – informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett
 • Reddbarna.no – egne ressurssider om barn og medier
 • Slettmeg.no – veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett eller trenger hjelp til hvordan man sletter kontoer eller publisert innhold
 • Ung.no – nettsted for barn og ungdom med egen spørretjeneste
4

Porno og deling av nakenbilder: Ta samtalen og lær deg hvordan du blokkerer og rapporterer

Hvis du eller barna dine får uønskede nakenbilder, opplever press eller sjikane på sosiale medier kan du rapportere dette, og du kan blokkere den som har kontaktet deg. Vi viser deg hvordan du gjør dette i de ulike sosiale mediene - og vi gir deg guider til hvordan du tar både "pornopraten" og prat om deling av nakenbilder med barn og unge.

Ta praten: Vis interesse for om barna opplever eller mottatt noe negativt på sosiale medier. Barn trenger veiledning og trygge voksne å snakke med. Vi har laget en samtaleguide til deg for hvordan du kan ta praten både om deling av nakenbilder og porno med barna. 

Gå til #nakenbildepraten og #pornopraten.

Rapportere og blokkere: Hvis barna får stygge kommentarer, mottar uønsket innhold eller blir presset kan man rapportere og blokkere på sosiale medier. Vi viser deg hvordan du gjør det.

Gå til veiledning for å blokkere og rapportere.