Berit Andersen

Har du spørsmål om Sosiale medier? Send en epost til eller ring 45201620

1

Aldersgrenser og sosiale medier

Det finnes to typer aldergrenser på sosiale medier. I 2018 kom det nye personvernregler i Norge (personopplysningsloven). Lovendringen betyr at de fleste sosiale medier nå har en 13-årsgrense som vilkår for å opprette en profil. Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger som gjelder innholdet eller hvem tjenesten er egnet for.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har. Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

Aldersgrense for innsamling av personopplysninger

13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne opprette en profil og dele personopplysninger. Det er altså ikke ulovlig å opprette en konto på sosiale medier før fylte 13 år så lenge foreldrene har samtykket. Det er tjenesteleverandørens ansvar å sørge for en løsning slik at du som forelder kan gi et samtykke.

Aldersgrenser på innhold

Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger basert på innholdet i tjenesten og hvem tjenesten er egnet for. Det kan være vanskelig å orientere seg i dette landskapet, da ulike «nettbutikker» (som App Store og Windows Store) bruker forskjellige systemer for klassifisering. Dette gjør at aldersgrensen på samme app kan variere. Mens Google Play og Windows sine apper og spill klassifiseres ut fra den europeiske merkeordningen PEGI, har Apple et eget aldersgrensesystem.

2

Dette bør du snakke med barna om før de begynner å bruke sosiale medier

Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før du som forelder sier ja til dette, bør du gjøre deg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør du vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

Snakk med barnet ditt om sosiale medier de interesserer seg for slik at du bedre forstår hva som er engasjerende og gøy med disse.

Tips til konkrete temaer det er lurt å snakke med barnet om:

 • Aldersgrenser: Hvorfor de ulike aldersgrensene er satt, hvorfor det eksisterer ulike grenser og hva dette betyr
 • Oppførsel: Hva som er greit og ikke greit å si på nett når barnet snakker eller kommenterer bilder eller statusoppdateringer – og hvorfor
 • Bilde- og videodeling: Det at man alltid må spørre om lov før man legger ut bilder eller informasjon om andre
 • Fjerning av bilder: Hvis noen ber barnet fjerne et bilde som er lagt ut, må dette fjernes selv om personen på bildet i utgangspunktet har sagt ja
 • Personvern og privatliv: Hvordan barn kan ivareta sitt eget personvern ved å være bevisst på hvilke bilder og andre personopplysninger (f.eks. adresse og telefonnummer) de deler med hvem
 • Lover og regler: Mye er ulovlig å gjøre på nett, f.eks. å dele andres personopplysninger uten samtykke, true eller krenke noen eller å gi seg ut for å være en annen (identitetstyveri)
 • Hvem som kan hjelpe: Barnet bør snakke med en voksen det stoler på dersom det opplever noe ubehagelig på nett
3

Hva gjør du når barna opplever noe ubehagelig

Vis at du som voksen stiller opp og tar problemet på alvor. Lytt til barna og snakk om hva som plager dem. Din støtte er det viktigste uansett. Bidra til å løse konflikten sammen med andre foreldre. Ta kontakt med lærer eller rektor på skolen hvis problemene påvirker barnets hverdag.

Her kan du få mer informasjon eller hjelp:

 

 • Kripos – hvis barnet har vært utsatt for noe kriminelt
 • Konfliktrådet – tjeneste som bistår de involverte til å snakke om konflikten
 • Medietilsynet.no – råd og veiledning om barn og medier
 • Dubestemmer.no – nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft
 • Datatilsynet.no – råd om personvern og bruk av personopplysninger
 • Barneombudet.no – om barnets rettigheter
 • Barnevakten.no – råd til foreldre om barn og unges mediehverdag
 • Nettvett.no – informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett
 • Reddbarna.no – egne ressurssider om barn og medier
 • Slettmeg.no – veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett eller trenger hjelp til hvordan man sletter kontoer eller publisert innhold
 • Ung.no – nettsted for barn og ungdom med egen spørretjeneste
4

Bestille foreldreveileder

Hva bør du tenke på, vite og snakke med barna dine om før de begynner å bruke sosiale medier? Denne veilederen gir deg noen råd på veien.

Veilederen er laget i samarbeid med Datatilsynet og  Utdanningsdirektoratet, og er finansiert av EU-programmet Connecting Europe Facility.

Last den ned her, eller bestill via skjemaet under. Vi gjør utsendinger ca. en gang i måneden. 

Bestilling "Skal, skal ikke" - foreldreveileder

Kan vi sende deg informasjon eller invitasjoner på e-post om andre temaer?