Berit Andersen

Har du spørsmål om Sosiale medier? Send en epost til eller ring 45201620

1

Aldersgrenser og sosiale medier

Det finnes to typer aldergrenser på sosiale medier. I 2018 kom det nye personvernregler i Norge (personopplysningsloven). Lovendringen betyr at de fleste sosiale medier nå har en 13-årsgrense som vilkår for å opprette en profil. Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger som gjelder innholdet eller hvem tjenesten er egnet for.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har. Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

Aldersgrense for innsamling av personopplysninger

13-årsgrensen på sosiale medier er satt for å beskytte barns personopplysninger. Det betyr at før barn fyller 13 år, må de ha foreldrenes godkjenning for å kunne opprette en profil og dele personopplysninger. Det er altså ikke ulovlig å opprette en konto på sosiale medier før fylte 13 år så lenge foreldrene har samtykket. Det er tjenesteleverandørens ansvar å sørge for en løsning slik at du som forelder kan gi et samtykke.

Aldersgrenser på innhold

Sosiale medier, apper og spill har også egne aldersanbefalinger basert på innholdet i tjenesten og hvem tjenesten er egnet for. Det kan være vanskelig å orientere seg i dette landskapet, da ulike «nettbutikker» (som App Store og Windows Store) bruker forskjellige systemer for klassifisering. Dette gjør at aldersgrensen på samme app kan variere. Mens Google Play og Windows sine apper og spill klassifiseres ut fra den europeiske merkeordningen PEGI, har Apple et eget aldersgrensesystem.

2

Dette bør du snakke med barna om før de begynner å bruke sosiale medier

Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før du som forelder sier ja til dette, bør du gjøre deg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør du vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

Snakk med barnet ditt om sosiale medier de interesserer seg for slik at du bedre forstår hva som er engasjerende og gøy med disse.

Tips til konkrete temaer det er lurt å snakke med barnet om:

 • Aldersgrenser: Hvorfor de ulike aldersgrensene er satt, hvorfor det eksisterer ulike grenser og hva dette betyr
 • Oppførsel: Hva som er greit og ikke greit å si på nett når barnet snakker eller kommenterer bilder eller statusoppdateringer – og hvorfor
 • Bilde- og videodeling: Det at man alltid må spørre om lov før man legger ut bilder eller informasjon om andre
 • Fjerning av bilder: Hvis noen ber barnet fjerne et bilde som er lagt ut, må dette fjernes selv om personen på bildet i utgangspunktet har sagt ja
 • Personvern og privatliv: Hvordan barn kan ivareta sitt eget personvern ved å være bevisst på hvilke bilder og andre personopplysninger (f.eks. adresse og telefonnummer) de deler med hvem
 • Lover og regler: Mye er ulovlig å gjøre på nett, f.eks. å dele andres personopplysninger uten samtykke, true eller krenke noen eller å gi seg ut for å være en annen (identitetstyveri)
 • Hvem som kan hjelpe: Barnet bør snakke med en voksen det stoler på dersom det opplever noe ubehagelig på nett
3

Dette kan hjelpe når du eller barna opplever noe ubehagelig

Vis at du som voksen stiller opp og tar problemet på alvor. Lytt til barna og snakk om hva som plager dem. Din støtte er det viktigste uansett. Bidra til å løse konflikten sammen med andre foreldre. Ta kontakt med lærer eller rektor på skolen hvis problemene påvirker barnets hverdag.

Disse kan du som forelder eller profesjonell voksen ta kontakt med for å få hjelp:

 

 • Kripos – hvis barnet har vært utsatt for noe kriminelt
 • Barneombudet – kan svare på spørsmål knyttet til krenkelser og brudd på privatliv
 • Konfliktrådet – tjeneste som bistår de involverte til å snakke om konflikten
 • Medietilsynet.no – råd og veiledning om barn og medier
 • Dubestemmer.no – nettressurs om personvern, nettvett og digital dømmekraft
 • Datatilsynet.no – råd om personvern og bruk av personopplysninger
 • Barneombudet.no – om barnets rettigheter
 • Barnevakten.no – råd til foreldre om barn og unges mediehverdag
 • Nettvett.no – informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett
 • Reddbarna.no – egne ressurssider om barn og medier
 • Slettmeg.no – veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett eller trenger hjelp til hvordan man sletter kontoer eller publisert innhold
 • Ung.no – nettsted for barn og ungdom med egen spørretjeneste
4

Bestille foreldreveileder

Hva bør du tenke på, vite og snakke med barna dine om før de begynner å bruke sosiale medier? Denne veilederen gir deg noen råd på veien.

Veilederen er laget i samarbeid med Datatilsynet og  Utdanningsdirektoratet, og er finansiert av EU-programmet Connecting Europe Facility.

Last den ned her, eller bestill via skjemaet under. Vi gjør utsendinger ca. en gang i måneden. 

Bestilling "Skal, skal ikke" - foreldreveileder

Kan vi sende deg informasjon eller invitasjoner på e-post om andre temaer?
5

Er du under 18 år og vil starte Youtube-kanal?

Dette må du vite om merking av reklame, produktplassering og sponsing

For deg som legger ut videoer på Youtube gjelder reglene i kringkastingsloven.
Det er den som legger ut innhold på kanalen som må sørge for at disse reglene
følges. Her viser vi deg hvordan du merker videoer som inneholder reklame,
produktplassering og sponsing.
Hvis du bryter reglene risikerer du forbud mot annonsering (tap av inntekter)
eller at du må betale gebyr.

Videoen din må merkes når du får penger eller fordeler av å vise frem eller
snakke om et produkt eller en tjeneste. Å få en fordel kan også være at du får
et produkt eller en tjeneste, for eksempel:
• Gratis
• Til utlån
• Til en rabatt som gjelder spesielt for deg
• Eller blir invitert til et arrangement for å fremme produktet eller tjenesten
Måten du lager videoer på bestemmer hvordan du skal merke den. Derfor må
du kunne skille mellom reklame, produktplassering og sponsing.

Hvorfor skal du merke?

Grunnen til at du skal merke videoene dine er at seerne dine har rett til å vite
hvem som har betalt deg for å vise produkter eller tjenester.
Det er ikke sikkert du har som mål å leve av Youtube-kanalen din – men for
de som får mange følgere og blir tilbudt penger for å annonsere og reklamere
er det viktig å fortelle seerne på en ærlig måte at «jeg blir betalt for å selge
dette».

Selv om du faktisk liker, bruker og elsker sminken, skoene eller noe annet
du reklamerer for – er det likevel reklame og må merkes. Du må alltid merke
hvis du er blitt betalt eller gitt andre tjenester eller fordeler for å snakke om,
vise eller inkludere produktet.

Videoer som skal merkes med reklame:

Hvis noen har betalt deg (eller gitt deg andre fordeler) for at et produkt eller
tjeneste skal ha hovedfokus i videoen din, og hvis du oppfordrer seeren til å
kjøpe det eller at du skryter av det - da skal videoen tydelig merkes slik:

 • Ordene reklame eller annonse skal skrives inn og vises på skjermen enten før du presenterer produktet eller ved begynnelsen av videoen. Skriften/banneret må være stort og tydelig, og det må stå lenge nok på skjermen til at seerne oppfatter den
 • Lenker til nettsteder der man kan få kjøpt produktet (affilierte lenker) skal også merkes «reklame» eller «annonse»

Videoer som er sponset:

Sponsing er at noen gir deg penger som skal brukes til å lage videoer – uten at
du reklamerer for dem eller i det hele tatt nevner dem. Den som sponser kan
ikke ha noen påvirkning på innholdet i videoen.

 • Sponsor skal identifiseres tydelig ved begynnelsen og/eller slutten av programmet. Eksempler på identifisering av sponsor er «Sponset av X», eller «Takk til X for bidraget»

Videoer som skal merkes med produktplassering:

Hvis noen har betalt deg for å nevne, vise eller tilfeldig snakke om en tjeneste,
et event eller et produkt skal du merke med produktplassering. Forskjellen fra
reklame er at her har ikke produktet hovedfokus i videoen – for eksempel har
du på deg en spesiell genser eller snakker om et event «tilfeldig», uten at du
sier «kjøp denne, eller dra dit». Når du merker med produktplassering kan
du ikke reklamere for produktet ved å oppmuntre til å kjøpe det eller skryte av
det (da må du merke med reklame):

Viktige regler for deg som er under 18 år på Youtube:

 • Husk å følge YouTubes egne vilkår og retningslinjer, blant annet når detgjelder aldersgrense for å starte egen kanal
 • Når du er under 18 år er det dine foresatte (foreldre eller verge) som ståransvarlig for at innholdet på YouTube-kanalen din ikke er i strid med norske regler. Har du reklame på kanalen, må reglene i kringkastingsloven følges
 • Er du under 18 år og skal ha reklame på kanelen, må avtaler med annonsører eller andre inngås av dine foresatte på dine vegne
 • Noen ytringer er straffbare. Dette gjelder blant annet trusler og rasisme.Du kan bli anmeldt og straffeforfulgt hvis du bryter disse lovene. I Norge er den strafferettslige lavalderen 15 år

Driver du profiler på andre sosiale medier, slik som Instagram? Forbrukerombudet har veiledning til reklamereglene for deg