1

Spill Stjernekolonien her

I Stjernekolonien følger du sjuåringene Luna eller Noah en uke i deres liv. Du kan være ulike karakterer og få ulike opplevelser, perspektiver og problemstillinger hver gang du spiller. 

Spill Stjernekolonien her

Blant norske ett- til fireåringer har en av fire tilgang til nettbrett, og ett av tre barn får sin første mobil før de er åtte år. Mange foreldre synes det er utfordrende å vite hvordan de skal veilede og være gode rollemodeller for barna sine. Stjernekolonien er et spill som skal hjelpe familier – barn og voksne sammen – til å gjøre seg noen erfaringer i et spillunivers hvor de møter på digitale dilemmaer.

For hva gjør du for eksempel når barn går glipp av bursdag fordi ikke alle i klassen er på sosiale medier? Eller når barnet er frustert fordi hun ikke fikk det hun ønsket seg på spillet sitt og har brukt opp alle pengene hun ikke skjønte var ekte?

Målet er at dere som familie skal bli enige om hvilke rammer og regler som er viktige for dere, se andres perspektiver og ståsted og kanskje lære noe av hverandre. Selv om mange barn får en mobil eller nettbrett i hånda fra de er små, betyr ikke det at de har digital dømmekraft - det må læres. Og foreldre er den viktigste rollemodellen, veilederen og en trygg havn.

Dette trenger du: en halvtime, en PC eller et nettbrett - og nettilgang. Lykke til!

 

en_cef finansiert UTEN KANT mindre.png

2

Tilbakemeldinger - hva synes du om Stjernekolonien?

Hvis du har prøvd Stjernekolonien vil vi gjerne høre fra deg! Dine tilbakemeldinger er viktige for videreutvikling av spillet. Her er et superkort spørreskjema. Vi setter stor pris på om du vil gi oss dine innspill. Vi ønsker også bilder av familier som spiller Stjernekolonien, og du kan dele ditt bilde med oss her.

1 10
Hvilken karakter likte dere best?
Var det gøy å spille Stjernekolonien?
Lærte dere noe?
Hvis du har lastet opp bilde, på hvilken måte kan vi få lov til å bruke det?
3

Bestill klassesett med Stjernekolonien-reflekser

Kan vi sende deg informasjon eller invitasjoner på e-post om andre temaer?
4

Om Stjernekolonien

Å bare snakke med de minste barna om hva digitale medier er kan bli veldig teoretisk. Derfor har Medietilsynet i samarbeid med elev-, lærling-, og mobbeombudet i Viken utviklet et dataspill som barn og foreldre kan spille sammen for å ha en måte å snakke om utfordringer, gleder og dilemmaer vi møter på nett.

Mange familier møter på ulike digitale dilemmaer knyttet til spill, sosiale medier, film og tv, og det er ikke alltid lett å ta den «digitale praten» i hverdagen. Derfor har Medietilsynet i samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken laget et nytt samtaleverktøy i form av et engasjerende dataspill for 1. til 4. klassinger. Vi håper spillet kan gjøre det lettere å få til dialog og involvering rundt «digital dømmekraft» i familien.

Stjernekolonien er utviklet av Specifique på oppdrag fra Medietilsynet. Elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken har medvirket som konsulent, og prosjektet er finansiert med midler fra Handlingsplanen mot spilleproblemer og EU-prosjektet Safer Internet.