1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediene i tall

Mediene i tall

Inntekter i norske aviser

Avisenes inntekter går stadig nedover. Er du interessert i å se nærmere på inntektskildene til avisene og hvordan disse er i endring så klikk deg inn her.

Brukerveiledning til grafene

Grafene under er laget og presentert i Power BI. Grafene er koblet sammen og viser forskjellige tall for avisene.

Sum inntekter fordelt på år viser faktiske inntekter fordelt på år.

Inntekt fordelt på type avis viser summen av perioden 2013-2019.

Inntekt fordelt på kilde viser summen av perioden 2013-2019.

Klikk her eller på grafen for å åpne rapportvisningen:

Avisenes inntekter inngangsbilde graf.png

Ved å klikke på grafene som viser sum for perioden inne i rapportvisningen, vil du se hvordan dette fordeler seg i de andre grafene. Du kan også laste ned tallene ved å høyreklikke på grafen og velge «vis som tabell».

Dette er første publiseringen av flere datarapporter fra Medietilsynet. Har du noen spørsmål eller ønsker å gi innspill til andre tall du ønsker at vi skal vise så ta kontakt med