1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Mediedatabasen

Medietilsynets mediedatabase gir en oversikt over de norske medieaktørene innenfor avis, radio og tv. Dette er et ledd i et større prosjekt med å gjøre data om norske medier tilgjengelig. Se hvilke aviser, radioer og tv-kanaler vi har i Norge - hvor de finnes og hvem som eier dem.

Hva er Mediedatabasen?

Mediedatabasen er en database som eies og driftes av Medietilsynet. Målet med databasen er å samle relevante data om norske medieaktører på ett sted, og gjøre denne informasjonen enkelt tilgjengelig for publikum.  Mediedatabasen er lansert i en betaversjon i februar 2020, og kommer til å videreutvikles og forbedres kontinuerlig. 

Slik navigerer du i Mediedatabasen

 

Aviser 

Fakta om aviser i Norge

Her finner du følgende faktainformasjon om aviser som finnes i Norge: Utgiversted, opplag, navn på redaktør og informasjon om mediestøtte (produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier) hvis avisen mottar dette. Hvis du holder musepekeren over et område på kartet får du opp disse faktaopplysningene om avisen, i tillegg til innbyggertall der avisen utgis. 
14. januar 2021: Visningen under oppgir feil redaktør på avisene. Dette vil bli rettet opp i ved neste oppdatering (uke 4 eller 5).

Oppdatert 15. desember 2020

Hvem eier de norske avisene?

Her finner du oversikt over de største medieeierne i Norge, hvilke aviser de eier og hvor store eierandeler de ulike eierne har. Du kan navigere både via kart og navn på eier eller avis.

Oppdatert 15. desember 2020


Fagpressen

Mediedatabasen viser en oversikt på fagpublikasjoner som inngår i Fagpressens Fagpressekatalog (medlemsregister). Kravet til disse fagpublikasjonene er spesifisert i Fagpressens vedtekter.

Oppdatert 15. desember 2020

 

 

Radio

Radioer i Norge som sender på FM og/eller DAB

Her kan du se hvilke lokalradioer som er tilgjengelig på FM og/eller DAB i hele eller deler av ulike kommuner/fylker.

Hvor du kan høre de ulike radiokanalene avhenger av hvor radiosenderne står og om det er bygget ut dekning i området. I enkelte områder kan du derfor ikke høre radio selv om det er kanaler som har sendetillatelse der.

Oppdatert 15. desember 2020

Her kan du se hvilke nasjonale radiokanaler som sender i Norge, hvem som eier dem og hvordan de distribueres.

Oppdatert 15. desember 2020

Tv

Her kan du se hvilke tv-kanaler som sender fra Norge og deres eiere. Oversikten viser både lokale og nasjonale kanaler. 

Oppdatert 15. desember 2020

 

Informasjon i Mediedatabasen er fra 2019 og 2020, avhengig av hvor nye data Medietilsynet har tilgang til.

Hvis du ønsker tilgang til rådataene for å bruke tallene i forskning eller annet, ta kontakt på

Har du spørsmål eller innspill om databasene kan du kontakte oss på

Finner du ikke ditt medie i Mediedatabasen? Se om du oppfyller kriteriene - og søk her.