1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Økonomien i norske medier

Mediene er i stadig utvikling og står overfor store utfordringer. En sunn økonomi er helt nødvendig for å opprettholde et mangfold av medier i Norge.

En årlig innsamling av regnskapstall fra norske medievirksomheter setter Medietilsynet i stand til å tegne et bilde av den økonomiske utviklingen i mediebransjen.

De nyeste tallene våre viser økonomien i avishusene fra 2012 til 2016. Økonomien til lokalkringkasterne vil komme i juli, mens resten av rapporten om økonomien i norske mediebedrifter 2012 til 2016 blir ferdigstilt i slutten av oktober.

Våre endrede medievaner utfordrer mediebransjen til å tenke nytt og annerledes. Spesielt i avisbransjen ser vi at inntekter fra digitale produkter ikke kompenserer for fallende papiropplag og annonseinntekter. Økte inntekter på digitale produkter, gjennom ulike betalingsmodeller og -løsninger, vil være den viktigste utfordringen i tiden framover. Løsningen til nå har ofte vært rene kostnadskutt, noe som har resultert i at mange mediehus fortsatt går med overskudd.

  1. Økonomien i mediekonsernene (2011 – 2015)
  2. Økonomien i avisene (2012 – 2016)
  3. Økonomien hos nasjonale kringkastere (2011 – 2015)
  4. Lokalkringkasternes økonomi (2012 – 2016)
  5. Mediestønad – kven får kva i statleg stønad
Bjørn Tore Østeraas

Har du spørsmål om Medieøkonomi - økonomien i norske medier? Send en epost til Bjørn Tore Østeraas eller ring 69301226

1

Økonomien i mediekonsernene (2011 – 2015)

Mediekonsernene er organisatoriske overbygning for nesten alle nasjonale kringkastere og de fleste av avisene i Norge. Den redaksjonelle produksjonen foregår i de enkelte medievirksomhetene, men virksomheten styres av konsernene. Mediekonsernene legger de økonomiske premissene for produksjonen av redaksjonelt innhold i norske aviser, kringkastere og digitale medier.

De største konsernene med majoritetseierskap i norsk dagspresse og kringkasting er Schibsted, NRK, Amedia, Modern Times Group (MTG), Polaris Media, Aller (kun Dagbladet og DB Medialab), Egmont (kun TV 2), NHST Media Group, SBS Discovery (kun Discovery Networks Norway), Bauer Media (Radio Norge og flere lokalkringkastere) og Mentor Medier. I tillegg til aviser, nettpublikasjoner, radiostasjoner og tv-kanaler, eier konsernene trykkerier, distribusjonsselskap, forlag, produksjonsselskap for tv-programmer og filmer, nettsteder for digitale annonser, eiendommer med mere.

2

Økonomien i avisene (2012 – 2016)

Avisene er de største økonomiske aktørene i mediebransjen i Norge. De er ofte organisert i avishus som produserer en portefølje av papirbaserte og digitale nyhets- og aktualitetsprodukter.

Avishusenes lønnsomhet ble svekket 2015 til 2016. Selv om driftskostnadene sank med 765 millioner, gikk driftsinntektene enda mer ned med 958 millioner kroner fra 2015 til 2016.

3

Økonomien hos nasjonale kringkastere (2011 – 2015)

De nasjonale kringkasterne står for vel 50 prosent av medievirksomhetenes samlede omsetning, og deres andel av omsetningen øker stadig. De seneste årene har de kommersielle kringkasternes omsetning økt vesentlig mye mer enn NRKs inntekter.

I 2010 hadde NRK og de kommersielle kringkasterne om lag like stor omsetning, mens de kommersielle kringkasterne hadde nær 1,4 milliard kroner mer omsetning i NRK i 2015.

En årsak til at kommersiell kringkasting har vokst kraftig de siste årene er at tv-seerne spres på flere kanaler. Viasat Fotball, FEM, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2s utvidede utvalg av sportskanaler er eksempler på kanaler som retter programinnholdet mot spesielle målgrupper.

De siste årene kan det se ut som om tendensen til at kringkasterne tar markedsandeler i reklamemarkedet fra dagspressen har fortsatt.

4

Lokalkringkasternes økonomi (2012 – 2016)

5

Mediestønad – kven får kva i statleg stønad

Her kan du søke etter aviser som får ulike former for mediestønad, tidlegare omtalt som pressestønaden. Du kan også sjå kor mykje dei mottek.

Du kan søkje på avisenamn og år, kommunar og fylke eller tilskotstype – eller ein kombinasjon av desse.

Du finn tal frå 1985, tilskot frå Kulturrådet er berre tilgjengelege frå 2010. Fylka og kommunane i lista er berre dei som har hatt aviser som har motteke stønad. Du kan laste ned treffa dine i rekneark eller PDF. Basen blir oppdatert årleg.

Mediestøttebasen