1. Startsiden
 2. Det store mediebildet

Medietilsynets oppdrag om NRK og mediemangfold

Kvinne ser på medier. Foto: Medietilsynet

Medietilsynet skal utarbeide en rapport om NRKs rolle og bidrag til mediemangfoldet. 20. november 2017 ble det arrangert et innspillmøte åpent for alle – og skriftlige innspill innen 15. desember 2017. Rapporten overrekkes Kulturdepartementet 10. april.

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en rapport om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet.

Den skal leveres til kulturminister Trine Skei Grande den 10. april kl. 09.30 i Akersgata 59 i Oslo.

Oppdraget omfatter blant annet en vurdering av:

 • Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold
 • I hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet
 • Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes

 

Frist for skriftlige innspill til Medietilsynets arbeid var 15. desember 2017. Følgende innspill har blitt mottatt:

Se Medietilsynets innspillmøte om NRK og mediemangfold 20. november 2017

Program for innspillmøtet 20. november 2017:

09.30 - 09.40: Velkommen, ved Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

09.40 - 11.30: Påmeldte innlegg fra deltakere: 

 • Mediemangfold, mediepolitikk og NRK, ved Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL
 • NRKs påvirkning på de private aktørenes muligheter for inntekter i bruker- og annonsemarkedet, ved Einar Hålien, konsernredaktør i Schibsted
 • Konvergens og konkurransevridning, ved John Arne Markussen, ansvarlig redaktør i Dagbladet. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRKs bidrag til mediemangfold, ved Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef. Se og les innlegg/presentasjon
 • Betraktninger om premisser for mediemangfold, ved Morten Micalsen, administrerende direktør i MTG TV
 • Innspill til trendanalyse, ved Terje Seljeseth, analyseansvarlig i Stiftelsen Tinius. Se og les innlegg/presentasjon
 • Farene ved NRKs dominerende posisjon i mediemarkedet, Lasse Kokvik, administrerende direktør i Bauer Media. Se og les innlegg/presentasjon
 • Innspill knyttet til problemstillinger rundt NRK og lokalaviser, ved Stig Finslo, direktør utgiverspørsmål og samfunnskontakt, Amedia. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRKs rolle i tv-verdikjeden, Knut Ivar Solnes, leder for Content & Media Investments, Telenor Broadcast. Se og les innlegg/presentasjon
 • NRK og mediemangfold, Jarle Haugland, daglig leder for Tro & medier. Se og les innlegg/presentasjon

 

11.30 - 11.40: Pause

11.40 - 12.20: Kommentarer og innlegg fra salen – maks 3 min. hver

12.20 - 12.30: Oppsummering ved Mari Velsand

 

For spørsmål, ta kontakt med Hanne Sekkelsten eller Stine Elisabeth Henriksen