Gudbrand Guthus

Har du spørsmål om Medietilsynets høyringssvar? Send en epost til eller ring 91765419

1

Høyringssvar med merknadar

2019-02-15 Skattedirektoratet Høring om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

2