1

Høyringssvar med merknadar

2021-03-18 Justis- og beredskapsdepartementet Høring om veileder til taushetsplikt mv. i forvaltningen

2021-04-16 Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit Høyring for forslag til endring av fribruksforskrifta

2