1. Startsiden
  2. For mediebransjen

TEST MEDIEDATABASE-SIDE

Trinn 1: Søk om å kvalifisere

Mediet må publiseres under norsk jurisdiksjon. Hvis svaret er nei, kvalifiserer ikke publikasjonen til å være del av Mediedatabasen.

Mediets organisasjonsnummer

Mediet må ha en ansvarlig redaktør

Produksjonen av innhold skal skje etter journalistfaglige metoder og presseetiske prinsipper

Hvor ofte publiseres journalistisk produksjon av nyhets, aktualitets- og debattstoff eller annet innhold av allmenn interesse?

E-post til kontaktperson for Medietilsynet - for opplysninger og informasjon:

 

 

Trinn 2: Opplysninger om redaksjonell profil

Når du har søkt om å kvalifisere for Mediedatabasen vil du få svar per e-post. Hvis du kvalifiserer ber vi deg om å fylle ut skjema med informasjon om publikasjonens kategori og geografiske nedslagsfelt under: 

Medietype og publiseringsform

Flervalg er mulig. Hvis medieproduktet er identisk skal det krysses av for alle ulike publiseringsformer.
Type avis
Type radio/lyd
Type tv
Type tidsskrift

Hvor har publikasjonen geografisk nedslagsfelt?

Publikasjonens redaksjonelle profil

Her kan du bare krysse av for ett av alternativene. "Bredt og allment" utelukker ikke at mediet er lokalt, og har ikke med geografi å gjøre.

E-post til kontaktperson for Medietilsynet - for opplysninger og informasjon: