1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Distribusjonstilskott til aviser i Finnmark

Tilskottet skal gjere det lettare å distribuere aviser lengst nord i landet.

Topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon kostnadskrevjande i det som tidlegare var Finnmark fylke. Det er derfor eit eige distribusjonstilskott til aviser i dette området. Den enkelte avisa får utrekna distribusjonstilskottet ut frå talet på aviseksemplar som blei distribuerte med post til abonnentar i året før.

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støttedordninga ved å motta søknader, kartlegge kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søker skal få.

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyheitssaker om støtte til aviser i Finnmark:

2021:

13 aviser i «gamle Finnmark» får til saman 2,3 millionar kroner i distribusjonstilskott for 2021

2020:

13 aviser i Finnmark får til saman 2 250 000 kroner i distribusjonstilskott for 2020

2019:

Ny samisk avis får distribusjonstilskott i Finnmark

2018:

Over to millionar kroner fordelte i distribusjonstilskot til aviser i Finnmark