1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til samiske aviser

Støtteordninga skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

jun
10
2022
Kl. 23.59

Medietilsynet administrerer og saksbehandlar støtteordninga ved å motta søknader, kartlegge kven som kvalifiserer til å motta støtte og vedtek kven som skal få støtte og kor mykje kvar enkelt søker skal få. Søknadsfrist 2022 er 10. juni.

 

Miniatyr - skjema til tekst 60x60.png

Last ned skjema på bokmål

Last ned skjema på nynorsk

oransje strek 2 smalere.png

Tidlegare nyheitssaker om stønad til samiske aviser

2022:

Medietilsynet varsler at Sámimag må betale tilbake støtte

Samiske aviser kan søke om 39 millionar kroner

2021: 

Medietilsynet vil styrke det samiske medietilbudet

Mediabearráigeahčču háliida nannet sámi mediafálaldaga

Medietilsynet foreslår nye støtteordningar

Samiske aviser kan søke om 36 millionar kroner  

2020: 

Medietilsynet har fordelt nær 37 millioner i støtte til samiske aviser 

Ny behandling av støtte til samisk avis etter avgjerd i Medieklagenemnda 

Medietilsynet skal fordele 34 millionar til samiske aviser 

2019: 

Medietilsynet har fordelt nær 34 millionar kroner i støtte til samiske aviser