1. Startsiden
  2. Mediestøtte

Mediestøtte

Støtte til samiske aviser

Støtteordningen skal legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet.

Medietilsynet administrerer og saksbehandler støtteordningen ved å motta søknader, kartlegge hvem som kvalifiserer til å motta støtte og vedtar hvem som skal få støtte og hvor mye hver enkelt søker skal få.

I 2021 fordeler Medietilsynet 35,738 millioner kroner i støtte. Tilskuddet økte med 1,1 millioner kroner fra 2020 etter en justering for pris- og lønnsvekst. Grunnen til at tilskuddsbeløpet i 2021 er lavere enn det som ble fordelt i 2020 er at det i 2020 ble gitt en ekstrabevilgning til ordningen.

Søknadsfrist for 2021 var 10. juni. Støtten er fordelt på forskudd i januar, april, juni til de mediene som allerede er inne i ordningen, og det endelige støttebeløpet, som i 2021 betales ut i desember. I forbindelse med den siste utbetalingen, lager Medietilsynet de endelige vedtakene over hvilke nye medier som mottar støtte og hvor mye støtte som utbetales til alle.

oransje strek 2 smalere.png

Tidligere nyhetssaker om støtte til samiske aviser

2021: 

Samiske aviser kan søke om 36 millionar kroner  

2020: 

Medietilsynet har fordelt nær 37 millioner i støtte til samiske aviser 

Ny behandling av støtte til samisk avis etter avgjerd i Medieklagenemnda 

Medietilsynet skal fordele 34 millionar til samiske aviser 

2019: 

Medietilsynet har fordelt nær 34 millionar kroner i støtte til samiske aviser