1. Startsiden
  2. Nyheter
  3. Nyhetssaker

Nyhetssaker

Medietilsynet skal fordele 4,2 millioner til medieforskning

Forskning på dataspill, kritisk medieforståelse og mediemangfold prioriteres når 4,4 millioner kroner fordeles til ulike forskningsprosjekter tidlig neste år. Foto 15 sekunder/Medietilsynet

Medietilsynet åpner nå for søknader om midler til medierelaterte forskningsprosjekter. – Vi prioriterer forskningsprosjekter innenfor områdene mediemangfold, kritisk medieforståelse og dataspill, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Forskere, journalister, mastergradsstudenter eller andre med gode ideer til forskningsprosjekter kan søke midler når Medietilsynet på nyåret skal fordele cirka 4,2 millioner kroner til medieforskning. Søknadsfristen er 14. oktober.

– Midlene går til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til medier og mediebruk, og prosjektene skal ha både en teoretisk og praktisk nytteverdi. Forskning innenfor mediemangfold, kritisk medieforståelse og dataspill prioriteres, sier Velsand.

Mediemangfold og kritisk medieforståelse er avgjørende for et demokrati

Mediemangfold er en forutsetning for et velfungerende demokrati, der de redaktørstyrte mediene er spesielt viktige for å legge til rette for samfunnsdebatten. For å kunne følge med og navigere i den enorme tilgangen på innhold fra mange slags kilder, stilles det store krav til oss alle.

– Kritisk medieforståelse er avgjørende for folks evne til å orientere seg og delta i den offentlige samtalen. Derfor er det også viktig med forskning på dette området, sier Velsand

400 000 kroner er øremerket forskning på dataspilling

Av forskningsmidlene som nå utlyses, er 400 000 kroner øremerket forskning på dataspill. Ett av målene i regjeringens «Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025» er å hjelpe unge, sårbare gamere ved å blant annet prioritere forskning på denne gruppen.

– Vi håper mange ser disse midlene som en mulighet til å få mer kunnskap om dataspill-feltet. Det kan blant annet gi grunnlag for å drive bedre forebygging av spilleproblemer, sier Velsand.

Svar på søknadene kan forventes mot slutten av januar 2023.

Les mer om medieforskning på Medietilsynets nettsider

  Abonner på nyheter (RSS)