1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Aktuelt

Medier: Ny mulighet for å søke innovasjonsstøtte

Kvinnelig journalist jobber
Søk innovasjonsstøtte innen mandag 4. mars for å ha mulighet til å få midler fra potten på 10 millioner kroner (foto: Medietilsynet)

4. mars er søknadsfrist for innovasjonsstøtte til medier. Årets pott er på ti millioner kroner. – Det var stor interesse for støtteordningen da den kom i fjor, og vi håper på like mange gode søknader i år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ordningen med innovasjonsstøtte til nyhets- og aktualitetsmedier var ny i fjor, og da ble sju millioner kroner fordelt på 18 prosjekter. I år har Medietilsynet tre millioner kroner mer til fordeling. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

Stor interesse for innovasjonsstøtte

I fjor kom det inn 71 søknader fra ulike medievirksomheter, som til sammen søkte om over 30 millioner kroner.
��� De mange gode søknadene vitner om stor interesse og behov for en slik støtteordning. Det er derfor gledelig at innovasjonsstøtten ble styrket med tre millioner kroner i år. Det gir oss mulighet til å gi støtte til flere gode prosjekter, sier Velsand.

Innovasjons- og utviklingsstøtten ble innført av regjeringen etter forslag fra Mediemangfoldsutvalget, og forvaltes av Medietilsynet.

Små, lokale medier prioriteres

Blant prosjekter som fikk støtte i fjor, var Bladet Sunnhordland, som ønsket å lage en interaktiv og klikkbar oversikt med innhold fra avisen ved å bruke droner. Lokalavisen Porten.no i Indre Sogn ville utvikle en ultralokal nettavis der hver kommune får sin egen forside, mens lokalavisa Sunnmørsposten ønsket å teste ut ny arena for å tiltrekke seg youtubere.

Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier skal prioriteres når støtten fordeles.
– Støtteordningen er særlig viktig for små medier med begrensede midler til å gjennomføre utviklingsarbeid på egen hånd, sier Velsand.

Søk innovasjonsstøtte og les mer om støtteordningen her

Fakta om innovasjonsstøtten

·       Årets søknadsfrist er mandag 4. mars. 10 millioner kroner skal fordeles

·       Et eget fagutvalg ledet av førsteamanuensis Jens Barland utarbeider en innstilling til Medietilsynet før tilsynet beslutter hvilke prosjekter som får innvilget støtte

·       For å kunne søke støtte må mediet ha som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten fra ulike samfunnsområder. Mediet må ha en ansvarlig redaktør i tråd med Redaktørplakaten. Støtte til små, lokale medier prioriteres.

·       Det kan gis tilskudd til prosjekter som utvikler redaksjonelt innhold eller som utvikler eller implementerer nye løsninger for produksjon, publisering, spredning eller konsum av redaksjonelt innhold. Prosjekter som kan vise til innholdsrettet innovasjon fremfor rene redaksjonelle kapasitetsøkninger, tekniske oppgraderinger eller kjøp av utstyr, stiller sterkere i utvelgelsesprosessen

·       Flere medier kan gå sammen om å søke om midler til fellesprosjekter, og den som søker kan samarbeide med aktører utenfor bransjen for å realisere prosjektet. Det kan også gis støtte til forprosjekter.

Ved spørsmål om støtteordningen, ta kontakt med Jan-Erik Andersen. For pressehenvendelser, ta kontakt med Nina Bjerke.

  Abonner på nyheter (RSS)