1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

DABber det av eller på?

Bilde av Line Langnes
Line Langnes

Du har sikkert registrert at det skrives og sies mye om digitaliseringen av radio. Her får du fakta om både DAB+, riksradio, lokalradio og ikke minst svar på hva digitaliseringen egentlig betyr for deg.

Av

Hva er DAB+, og er dette fremtidens teknologi?

Et bredt flertall i Stortinget har besluttet at radio som medium skal
digitaliseres, og de største kringkasterne har valgt å ta i bruk DAB/DAB+
til sine digitale sendinger.

DAB+ er enkelt forklart en teknologi for å sende digitale radiosignaler. DAB+ er en videreutvikling av DAB, og radioer som tar inn DAB+ kan også motta DAB, men ikke omvendt.

Enkelte har uttrykt skepsis til om DAB+ er den rette teknologien å satse på for
radioene. Uansett hva man mener om DAB+, så er det et faktum at to tilnærmet riksdekkende kringkastingsnett basert på denne teknologien vil bli ferdig bygget i løpet av året. Mye tyder derfor på at radiolytterne i Norge vil kunne benytte seg av et bredt tilbud av DAB+-kanaler i årene fremover. I tillegg blir radio sendt på andre digitale plattformer som for eksempel internett, og også enkelte kanaler på FM.

Stortinget har på sin side satt opp fem vilkår som må være oppfylt før digitaliseringen kan gjennomføres. Dersom alle fem slukkevilkårene
er oppfylt innen 1. januar 2015, vil radio bli digitalisert i 2017. Hvis bare
noen av vilkårene er oppfylt innen denne fristen, vil digitaliseringen bli
utsatt til 2019.

Hvem bestemmer om radioen skal digitaliseres?

Det er Kulturdepartementet som skal avgjøre om slukkevilkårene er oppfylt i tide. Departementet regner med at de tar sin beslutning i mars 2015. Om ca. ni måneder vil vi med andre ord vite når radio blir digitalisert i Norge.

Hva vil en eventuell digitalisering bety for deg?

For det første vil du få tilgang til mange flere kanaler enn du har på FM i dag. Det innebærer at du som radiolytter vil få en valgfrihet og en tilgang på informasjon og musikk som er mye større enn den du har vært vant til på FM. Forhåpentligvis vil dette også innebære økt mangfold og ytringsfrihet i eteren, og en fremvekst av nisjekanaler som gir deg mange gode radioopplevelser.

Når Vegdirektoratet er ferdig med å installere nødnettet i alle større tunneler rundt om i landet, vil du som bilkjører også oppleve økt trygghet i tunneler. Med DAB+ vil man nemlig kunne bryte inn i radiosendinger med nødmeldinger uansett hvilken kanal du lytter på. På FM får du kun tilgang på
slike nødmeldinger dersom du hører på NRK P1, og enkelte steder
P4.

Er det ingen ulemper for meg med denne digitaliseringen?

Det er ett forhold som mange forbrukere kanskje vil oppfatte som en ulempe: for å kunne høre på DAB+-sendinger på radio, må du ha en DAB+-radio. Det betyr at du må kjøpe ny radio både hjemme og i bil. Alternativt kan du kjøpe adapterløsninger. Uansett innebærer digitaliseringen en ekstra kostnad for deg som radiolytter og forbruker, som det er greit å være klar over.
Dersom du trenger assistanse til å bytte radio eller montere adapter i bilen
din, må du også påregne monteringskostnader. Det er også viktig å være klar over at dersom du har en radio med førstegenerasjons DAB-teknologi i bilen ellerhjemme, må også denne oppgraderes til DAB+. Etter at digitaliseringen er
gjennomført, vil alle riksdekkende radiokanaler sende med DAB+. Det betyr at en radio med førstegenerasjons DAB-teknologi i praksis vil bli «stum».

Slukkes virkelig FM?

I forbindelse med digitaliseringen av radio har man gjerne sagt at FM-nettet «slukkes» i 2017. Men dette er i aller høyeste grad et forenklet budskap. FM-frekvensene, som sådan,vil fortsatt eksistere etter at digitaliseringen er gjennomført. Det som rent praktisk skjer er at de riksdekkende FM-sendingene skrus av. Dette radioinnholdet vil deretter kun bli sendt digitalt. Denne situasjonen kan sammenlignes med hva som skjedde da tv ble heldigital, og de analoge tv-sendingene ble slått av.

Videre er det viktig å være klar over at Stortinget har vedtatt at de minste, og fleste, lokalradioer skal få lov å fortsette å sende på FM også i tiden etter at digitaliseringen er gjennomført.
Dersom du har en lokalradio i området der du bor, er det mye som taler for at du vil kunne høre på denne kanalen via FM-radioen din også etter 2017. Selv om du har kjøpt deg en DAB+ radio, mister du ikke muligheten til å høre på
lokalradioen din dersom den fortsetter å sende på FM. De aller fleste DAB+-
radioer som selges i Norge kan nemlig også ta imot FM-signaler.

Hvorfor blogger Medietilsynet om digitaliseringen?

Medietilsynet har ingen rolle som beslutningstaker i forbindelse med digitaliseringen av radio. Videre har tilsynet ikke noe ansvar for, eller myndighet over, utbyggingen av sendernettene. Vi skal heller ikke jobbe for fortgang i digitaliseringsprosessen. Som nevnt ovenfor er det
Kulturdepartementet som tar alle beslutninger. Det er kringkasterne og
radioaktørene som skal sørge for utbygging og forsøke å få digitaliseringsprosessen til å gå så raskt at slukkevilkårene blir oppfylt innen
fristen 1. januar 2015.

Medietilsynets viktigste rolle er å gi nøytral og saklig informasjon om de politiske beslutninger som foreligger knyttet til digitaliseringen av radio, og hva disse betyr for deg som forbruker og radiolytter. Vi har laget brosjyrer, nettsider, Facebook-side, eposttjeneste mv. for å gi deg informasjon om digitaliseringen, og for å gjøre det enklere for deg å komme i kontakt med oss med dine spørsmål. Gitt vår begrensede rolle i denne prosessen, er det ikke alle spørsmål vi kan gi deg gode svar på. Men dersom vi ikke kan svare, vil vi gi deg råd om hvem du bør kontakte for å få
svar på det du lurer på.

Vi ønsker å være til hjelp for deg. . Om ni måneder kan vi gi deg fasiten.

I forbindelse med digitaliseringen av radio har man gjerne sagt at FM-nettet «slukkes» i 2017. Men dette er i aller høyeste grad et forenklet budskap. FM-frekvensene, som sådan,vil fortsatt eksistere etter at digitaliseringen er gjennomført