1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

Dataspill: mellom hat og hyllest

Bilde av Khalid Ezat Azam
Khalid Ezat Azam

For mange norske foreldre er dataspill en kilde til bekymring og konflikt i familien. Hvordan skal barnas engasjement og foreldres bekymringer sys sammen til et familieliv som begge parter kan leve med? Ifølge en undersøkelse Medietilsynet gjennomførte høsten 2013 ser 6 av 10 norske gutter på dataspill som en konkret hobby og en viktig del av hverdagen. Det er en sosial arena hvor de daglig kan utfordres og oppleve mestring sammen med venner.

Av

Vi har lenge vært lesere, lyttere og tittere, men også blitt spillere i løpet av de siste 40 årene. For tro det eller ei, dataspill har faktisk vært kommersielt tilgjengelig i over 40 år. I løpet av disse årene har synet på digital teknologi gradvis blitt avmystifisert, fra forestillinger om isolerte gutter og menn i mørke kjellere, til vanlige mennesker i hverdagslige situasjoner. Mye av dette skyldes at ulike digitale tjenester og teknologier nå brukes av hele befolkningen.

Rundt millenniumskiftet begynte eksempelvis ulike former for internett-chat å spre seg blant unge, men var da fremdeles totalt fremmed for foreldrene. Spoler vi frem til 2014 ser vi ironisk nok at Facebook har blitt en så naturlig del av de voksnes hverdag at det begynner å bli ubehagelig for de unge. Dataspill har også gradvis fått et kulturelt løft gjennom økt bruk blant voksne, og det faktum at stadig flere som vokste opp med spill selv har blitt foreldre. Likevel er dataspill fremdeles en stor kilde til bekymring og konflikt i norske hjem.

For norske gutter er dataspill en viktig og ikke minst sosial hobby

Spesielt gutter som spiller mer enn én time på hverdager har det sosiale som hovedmotivasjon. Dataspill er i likhet med sosiale medier ikke en av/på-aktivitet som finner sted i et totalt løsrevet univers. Den inngår som en naturlig forlengelse av de sosiale båndene mellom unge, både når man spiller eller ikke.

Man spiller og snakker med venner i spill, og snakker med venner om spill. Så i samtale med barn og unge er det derfor viktig at man behandler spill som noe mer enn kun lyder og bilder på en skjerm. Spør om opplevelser, prestasjoner, venner og forpliktelser.

Toveis behov for regulering

Vi har som mål å senke konfliktnivået rundt dataspill i norske hjem. Dette oppnås ikke gjennom en total offensiv mot verken ungdom eller foreldre. Det krever at begge parter gir og tar. Spill er et fantastisk og engasjerende medium, men som med alt annet her i livet har det baksider og må balanseres med livet forøvrig.

I vår undersøkelse oppgir én av ti gutter at de på et eller annet tidspunkt selv har opplevd at spillingen har blitt et problem i hverdagslivet

Over halvparten kjenner eller vet om noen som har opplevd å ha problemer med spillingen. Barn og unge må lære seg å sette grenser. Først må grensene bli satt for dem sammen med foreldrene, så for seg selv og etter hvert sammen med andre når de blir eldre. Foreldre derimot har behov for den kunnskapen og virkelighetsforståelsen som skal til for å kunne sette realistiske regler.

Mange gir opp etter et par symbolske forsøk på å røske ut strømkabelen eller å rive vekk kontrolleren fra barnet når begeret renner over. Dette er i utgangspunktet ikke en langsiktig måte å regulere spillingen på og er i få tilfeller effektivt. Du hadde heller ikke satt pris på om fiskestanga eller strikketøyet ble røska fra deg.

Øk din kunnskap om spill i jevne doser, og sett regler før problemene oppstår. Det vil selvfølgelig være episoder som fører til krangler og emosjonelle utbrudd. Når disse situasjonene oppstår er det ikke riktig tid og sted for å lage nye regler.

Snakk med de rundt deg

På samme måte som spill er en naturlig del av barndommen, bør kunnskap om spill inngå som en del av foreldrerollen. Dessverre finnes det ikke en enkel læresetning eller en magisk pille, men innsatsen som skal til er derimot ikke stor. Det er til å begynne med vanskelig å vite hvor man skal gå for å lære, men på akkurat dette feltet er kompetansen paradoksalt nok godt utbredt, men lite etterspurt. De siste generasjonene av barn og unge har gjennomgående erfaring og kunnskap om dataspill, og vil nok være villig til å lære bort det de vet med det samme engasjement som når de spiller.

Noe av det beste å gjøre når du er usikker, er å snakke med andre foreldre. Vi har lett for å tro at utfordringene eller det vi anser som problemer, kun angår oss selv. Sannheten er nok at de fleste foreldre også når det gjelder spill, akkurat som spørsmålet om når lua og vinterjakka faktisk kan tas av, deler mange problemstillinger.

Observer, spør og spill. Gjør det med et åpent sinn og med et genuint ønske om å forstå bare litt mer.

Les mer om undersøkelsen 500 gutter og dataspill

Spoler vi frem til 2014 ser vi ironisk nok at Facebook har blitt en så naturlig del av de voksnes hverdag at det begynner å bli ubehagelig for de unge. Dataspill har også gradvis fått et kulturelt løft gjennom økt bruk blant voksne, og det faktum at stadig flere som vokste opp med spill selv har blitt foreldre