1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

– Hva gjør du?

– Når du leser krenkende og truende kommentarer i et nettforum, hva gjør du da? Eller du ser en mor eller far dele bilder og informasjon om barnet sitt i sosiale medier, hva da? Vi oppfordrer voksne til å tenke over hvordan de kan være gode rollemodeller på nett.

Internett gir barn og unge en arena for deltakelse, kreativitet og læring. Samtidig vet vi at vi får utfordringer og ansvar med på lasset. Vi kan alle bidra til at nettet blir et bedre sted å ferdes, 9. og 10.februar markerer vi Safer Internet Day 2016 med et arrangement som belyser mange utfordringer knyttet til barn og unges nettbruk. Hvordan håndtere uønskede hendelser? Hvordan ta vare på eget og andres personvern? Hva kan vi lære av dataspill? 

Vi er alle rollemodeller

Barn og unge er forløpere og innovatører når det kommer til å ta i bruk digitale tjenester. Det er derfor viktig at voksne involverer seg, og er sitt ansvar bevisst. Vi voksne må tenke på hvordan vi oppfører oss, og hvilken takt og tone vi ønsker i nettfora. Vi må rett og slett skaffe oss kunnskap om de muligheter og utfordringer ungene møter på nett.

Under slagordet ”Hva gjør du?” oppfordrer vi voksne til å tenke over hvilke rollemodeller de er på nett, og til å gå foran som gode eksempler. 

Barn og unge er også rollemodeller for hverandre: å hjelpe venner når man ser at de er i trøbbel, eller kanskje gjør noe dumt uten å vite om det, er å være en venn uansett om man er på nett eller ikke. Man kan si i fra, vise eller snakke med en voksen man stoler på. Barn og unge må også tenke over hvilken personlig informasjon de legger igjen på nett, om seg selv og om andre. Er det greit å dele bilder av andre uten å spørre? Er det lurt å dele informasjon om seg selv? Barn og unge må også stille seg spørsmålet: Hva gjør jeg? 

Skolens ansvar

Safer Internet Day er en god anledning til å tenke seg litt ekstra godt om. Trygg nettbruk begynner med bevisstgjøring og refleksjon. Ofte handler det om å hjelpe barna til selv å bli kritiske tenkere, til å kunne ta egne avgjørelser basert på kunnskap og til å forstå konsekvens for ulik mediebruk. Det er dette som ligger bak begrepene digital dømmekraft og mediekompetanse. Med denne kompetansen og refleksjon over hva man gjør, kan nettet som kanal være kilde til kunnskap, informasjon og underholdning, og kan brukes med minsket risiko for uheldige hendelser.

I Norge er digitale ferdigheter definert som en av fem grunnleggende ferdigheter. Det betyr at alle norske barn og unge har rett til opplæring i hvordan de kan ferdes trygt på nett. Skolen har ansvar for at barn og unge opplever et trygt og godt læringsmiljø, også digitalt. Barn som har erfaring med nettbruk har større sjanse for å utvikle mekanismer for å håndtere risiko, enn barn som i liten grad har digital kompetanse. Det er derfor ekstra viktig at skolen sikrer alle elever like muligheter til å bli digitalt kompetente.

Det krever samarbeid og innsats fra både frivillige, bransje og det offentlige for å løfte digital kompetanse og gode digitale tjenester som støtter barn til å bli trygge nettpiloter. Dette arbeidet kan ikke stoppe opp, og vi er mange som aldri tar pause for å bidra til at kloke hoder gjør gode valg på nett. Uhell kan skje, men det kan også handle om hvordan en har det i livet sitt. Vi har alle et ansvar og kan ta grep for å bidra til at barn og unge kan få et tryggere og bedre liv på nett, og utenfor nett. 

– Vi må alle stille spørsmålet, ikke minst til oss selv: Hva gjør du? 

Medietilsynet Trygg bruk har koordineringsansvar for Safer Internet Day Norge, som i år markeres med en todagers konferanse i samarbeid med Kors på halsen, NorSiS, Redd barna og Senter for IKT i utdanningen. På konferansen viser vi hva som gjøres for et tryggere og bedre nett for barn og unge, under slagordet ”Hva gjør du?”. Konferansen starter 9. februar 2016, og åpnes av H.K.H. Kronprins Haakon i Røde Kors’ konferansesenter i Oslo. 

Følg med på #SID2016 #hvagjørdu 

Kronikken er skrevet av arbeidsgruppen i Safer Internet Day Norge:

Barbro Hardersen, prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk og Safer Internet Day

Karoline Tømte, prosjektleder for Dubestemmer.no - Senter for IKT i utdanningen

Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna

Hans Marius Tessem, seniorrådgiver for slettmeg.no - Norsis 

Nelly Kongshaug, leder, Kors på halsen