1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

Ny ledergruppe i tilsynet

Mari Velsand

Medietilsynet har det siste halve året gjennomført et utviklingsarbeid knyttet til både strategi og organisasjon. Som en del av dette arbeidet endres lederstrukturen, og denne uken ble det klart hvem som kommer til å utgjøre Medietilsynets nye ledergruppe fra april.

Av: Mari Velsand, direktør i Medietilsynet

De mange og store omveltningene som skjer i mediemarkedet, stiller nye krav også til Medietilsynet. Endringene både i strategi og organisering reflekterer at Medietilsynet ønsker å tydeliggjøre og styrke sin posisjon framover. Mediemangfold og kritisk medieforståelse er sentrale hovedstolper for oss, og vi kommer til å styrke arbeidet med analyse, innsikt, kommunikasjon og formidling på mediefeltet. Medietilsynet ønsker også å bli mer utadrettet og synlige.

Færre ledere

Den nye organisasjonsstrukturen innebærer at antall avdelinger (og dermed også avdelingsdirektører) reduseres fra fem til tre. Det blir to fagavdelinger: Avdeling for kommunikasjon, rådgivning og analyse får hovedansvar for Medietilsynets arbeid med mediemangfold (inkludert allmennkringkasting), kritisk medieforståelse (inkludert arbeid med barn og unges mediehverdag), mediemarked (inkludert medieøkonomi og eierskap).

I tillegg vil denne avdelingen få ansvar for analyse, innsikt, formidling og kommunikasjonsarbeid i Medietilsynet. Den nye avdelingen skal ledes av Kristine Meek, som kommer fra stillingen som leder for eksternkommunikasjon i Telenor Norge.

Avdeling for juridiske og regulatoriske spørsmål får hovedansvar for Medietilsynets arbeid med tilsyn, tilskuddsforvaltning og regelverksutvikling på alle områder. Hanne Sekkelsten er ansatt som direktør for denne avdelingen. Hun jobber også i dag i Medietilsynet, er jurist og har bred innsikt i medierett.

Alle støttefunksjoner, som økonomi, personal og IT, samles i avdeling for fellestjenester. Den skal ledes av Svein-Erik Klemetsen, som har hatt tilsvarende oppgaver blant annet i Aller Media og Dagbladet. Alle de nye lederne tiltrer sine stillinger i april.

Hanne Sekkelsten, Svein-Erik Klemetsen og Kristine Meek

Ny strategi, organisering og kompetanse skal svare opp nye behov som følge av stadige endringer i og rundt mediebransjen. Skal Medietilsynet lykkes med å være en relevant og synlig samfunnsaktør framover, må også vi tilpasse oss i tråd med endringene i våre omgivelser. Jeg føler meg trygg på at vi nå gjør grep som vil bidra til å styrke Medietilsynet, slik at vi kan gjøre jobben vår på en enda bedre måte – og oppleves enda mer nyttig både for bransje, myndigheter og offentligheten generelt.