1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

Overgang på radio – ikke undergang

Bilde av Gudbrand Guthus
Gudbrand Guthus

Det er mange endringer for radio i Norge fordi vi er inne i en digitaliseringsprosess. Det fører også til ulike debatter. Det viser at radio er et aktuelt medium som engasjerer både bransje og publikum. Nye medier, eller medier i nye former, fører alltid til diskusjon og debatt. Det er sunt – og et tegn på et ønske om mediemangfold.

Av

Norge er det første landet i verden som har satt slukkedato for riksdekkende FM-sendinger

Det betyr at det er mye som er nytt, og mange spørsmål. Skal radio fortsette på FM? Er det DAB+ som gjelder? Hva er det som skjer fremover?

Denne våren skal regjeringen avgjøre når de riksdekkendende kanalene skal gå over til kun å sende på DAB+

De to alternativene er 2017 eller 2019. Den avgjørelsen skal tas på bakgrunn av om fem såkalte slukkevilkår er innfridd. I den forbindelse leverer Medietilsynet 1. mars i år sin siste av seks statusrapporter. Rapporten vil handle om slukkevilkår knyttet til kravene om digital merverdi, bil og digital lytting.

Medietilsynet redegjør for faktiske forhold basert på innhentede opplysninger, men tar ikke nærmere stilling til om kravene er oppfylt

I tillegg vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet levere en rapport om oppnådd dekningsgrad. Disse rapportene vil være to av flere faktagrunnlag regjeringen vil se til når den skal ta sin endelige beslutning.

Stortinget besluttet allerede i 2011 at de fleste lokalradioer skal få fortsette på FM

Denne beslutningen er ikke endret. I løpet av våren vil det komme en stortingsmelding om rammevilkårene for lokalradio. Meldingen vil omhandle rammevilkår både for de lokalradioene som fortsetter på FM, og de som velger å gå over til DAB+. Det er nylig satt strek for en høringsrunde hvor alle parter og organer har fått mulighet til å komme med sine innspill til forslag til slike rammevilkår.

Radiodigitaliseringen innebærer ikke at FM-radio dør

Men digitaliseringen får betydning for hvilke kanaler som kan tas inn med en ren FM-radio etter 2017 eller 2019, og den legger til rette for økt mangfold på digitale plattformer

De to alternativene er 2017 eller 2019. Den avgjørelsen skal tas på bakgrunn av om fem såkalte slukkevilkår er innfridd