1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet
  3. Blogg

Om Medietilsynet

President eller hudkrem – opplyste valg er viktig

Lars Erik Krogsrud og Tone Gunhild Haugan-Hepsø

Å være i stand til å ta opplyste valg er viktig, enten det skal velges president eller hudkrem. Vi følger opp kunnskapsministerens innlegg "Marsipangrevlinger og falske nyheter".

Skrevet av Lars Erik Krogsrud og Tone Gunhild Haugan-Hepsø i Medietilsynet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen poengterer i sitt innlegg Marsipangrevlinger og falske nyheter, som sto på trykk i VG 18. januar, at skolen har ansvar for at barn må utvikle kritisk dømmekraft for å kunne skille mellom løgn og fakta på nett, og han tar utgangspunkt i falske nyheter. Begrepet er utfordrende og kan omfatte både bevisst svindel og fremstilling av fakta som sant eller usant etter egne preferanser. Hvis vi kan kalle «fake news» et symptom, vil den underliggende årsaken være manglende kildekritikk og medieforståelse. Resepten er økt mediemangfold og mediekompetanse. Medietilsynet har et ansvar for å styrke mediekompetansen i befolkningen, særlig hos barn og unge.

hei

Manglende kildekritikk omfatter dessuten en mye større del av barn og unges hverdag på nett enn bare møtet med falske nyheter. Et stort belgisk forskningsprosjekt (AdLit research project) viste nylig at barn har lav kritisk bevissthet i møte med de flytende grensene mellom kommersielle budskap og øvrig innhold på sosiale medier. Reklamebudskapene kommer i mange forskjellige former og er ofte vanskelig å avdekke. Spesielt hvis avsenderen er din favoritt-youtuber; hun som bare vil være "storesøsteren" din og dele alt med deg, inkludert sine favorittprodukter. Når to av tre barn mener reklame på internett er kjedelig/irriterende (Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse 2016), mener de neppe youtuberen de følger sammen med 50 000 andre. Det sier trolig mer om hva barn og unge oppfatter som reklame.

Medietilsynet mener det er viktig at det kommer klare signaler fra politikerne om at dette området må prioriteres. Det handler om den overordnede oppgaven politikerne har gitt oss, nemlig å fremme ytringsfrihet og demokrati ved å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Medietilsynets rolle vil, i tillegg til å håndheve regelverket på dette feltet, bli i stadig større grad å levere kunnskapsbaserte råd og veiledning til barn og unge, foreldre, lærere og bransjeaktører. Dette er vi allerede godt i gang med, blant annet gjennom et samarbeid med Forbrukerombudet, der vi i fellesskap vil lansere veiledere for merking av reklame på sosiale medier og YouTube.

Å være i stand til å ta opplyste valg er viktig, enten det skal velges president eller hudkrem.

Hvis vi kan kalle «fake news» et symptom, vil den underliggende årsaken være manglende kildekritikk og medieforståelse.