1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Fagutval og klagenemnder

Medietilsynet har fagutval som gir råd til vedtak om pressestønad, tilskot til lokalkringkasting og bruksretta medieforsking. Det er også oppretta klagenemnder for å behandle klager på vedtaka våre.

  1. Fagutval
  2. Klagenemnder
1

Fagutval

2

Klagenemnder