1
2

Presserom

Finn våre pressekontaktar og last ned bilde av våre tilsette.

I vårt Medietilsynets presserom (NTB) eller på våre Aktuelt-sider ser du alle våre nyheitsartiklar og saker. Her finn du også:

Portretter/ foto av ledergruppe
Logo
Illustrasjonsbilete

Vår Flickr-konto med bilete frå ulike arrangement - med meir

 

Har du spørsmål, ta kontakt med ein av kommunikasjonsrådgjevarane våre:

Kristine Meek, direktør for kommunikasjon, rådgjeving og analyse

Nina Bjerke, rådgjevar og pressekontakt

Rita Astridsdotter Brudalen, seniorrådgjevar kommunikasjon

Eva Johnson, seniorkonsulent kommunikasjon

3

Offentleg elektronisk postjournal

Medietilsynet publiserer alle offentlege dokument og vedtak på eInnsyn, ein nettstad som samlar postjournalar frå statlege verksemder.

Om du er interessert i vedtak eller dokument frå Medietilsynet kan desse finnast i eInnsyn.

Du kan bestille innsyn i informasjon frå postjournalane våre her:

www.einnsyn.no

4

Klage på vedtak frå Medietilsynet

Du har rett til å klage på vedtak frå Medietilsynet. Dersom du sender oss ei klage, vil vi vurdere saka på nytt. Då vil du anten få medhald, eller vi sender saka til Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) som er klageinstans.

Klagefrist

Klagefristen er tre veker frå den dagen du mottar brevet.

Du kan søkje om å få lengre klagefrist. Du må i så fall nemne grunnen til at du ønsker det.

 

Du kan be om grunngiving

Dersom du meiner at vi ikkje har gitt ei god nok grunngiving til vedtaket, kan du krevje ei ny grunngiving.

Dette må du gjere før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir då rekna frå den dagen du får grunngivinga.

 

Innhaldet i klaga

I klaga du sender til oss ber vi deg om å skrive:

  • kva for eit vedtak du klagar på
  • årsaka til at du klagar
  • den eller dei endringane du ønskjer
  • eventuelt andre opplysningar som kan ha noko å seie for vurderinga av klaga

Hugs å skrive under på klaga.

Retten til å klage på vedtak er definert i forvaltningslova § 28.

5

Faktura- og betalingsinformasjon

Medietilsynet krev at leverandørane våre bruker faktura i ehf-format (elektronisk handelsformat)

For å kome i gang med elektronisk fakturering, sjå DFØ sine nettsider.

For å sende elektronisk faktura til oss, treng du organisasjonsnummer og bestillerreferanse:

Organisasjonsnummer: 974 760 886

Referanse: 2700xxxx (x-ane fyllast ut med initialinformasjonen du får av den som bestiller varen eller tenesten)

For meir informasjon om betaling og faktura, ta kontakt med Bente Kjesbu

6

Om nettsida Medietilsynet.no

Denne nettsida er responsiv, laga etter krava om universell utforming - og med blanda målformer.

Ansvarleg redaktør for sida er direktør Mari Velsand, og det daglege redaktøransvaret ligg hos kommunikasjonsrådgjevar Rita Astridsdotter Brudalen.

Sida har blanda målformer, både bokmål og nynorsk, og vi har som mål å ligge på minst 25 prosent nynorsk.

Du vil også finne nokre engelske sider, med informasjon til dei i mediebransjen som ikkje har norsk som morsmål - samt opplysningar om Medietilsynet si kjerneverksemd.

Medietilsynet.no brukar informasjonskapslar (cookies) på nettsida. Dette betyr at vi lagrar informasjon om kor mange som bruker sidan vår, kor dei kjem frå og kor lenge dei er inne på sida. Dette gjer vi for å kunne forbetre vår informasjon til deg.

Dersom du ikkje aksepterer bruken av informasjonskapslar, kan du stenge av cookies i innstillinga til nettlesaren. Slik administrerer du informasjonskapslar i din nettleser (nettvett.no).

Medietilsynet.no brukar desse informasjonskapslene:

Cookie namn

Blir nytta av komponent

Formål og datalagring

Medietilsynet

Asp.net Sesjon

Blir nytta for å skilje brukarsesjonar. Lagrar ikkje personleg informasjon.

 

_ga

Google Analytics

Blir nytta for å skilje unike brukarar i samband med bruksstatistikk.   Lagrar ikkje personleg informasjon.

_gat

Google Analytics

Blir nytta for å styre spørsmål i samband med bruksstatistikk. Lagrer   ikke personlig informasjon.

_fbp

Facebook

Brukes for å kunne hjelpe oss å målrette annonser mot brukere som har besøkt nettsiden vår, når de er på Facebook eller på en annen plattform hvor det benyttes Facebook-annonsering. Lagrer ikke personidentifiserbar informasjon.

.EPiForm_BID

Skjema

Blir nytta ved innsending av skjema, og blir sletta etter 90 dagar.

.EPiForm_VisitorIdentifier

Skjema

Blir nytta ved innsending av skjema, og blir sletta etter 90 dagar.

EPiForm_xxxx

Skjema

Blir nytta ved innsending av skjema, og blir sletta etter 90 dagar.

__RequestVerificationToken

Skjema

Blir nytta for å sikre at ingen kan modifisere data sendt inn gjennom skjema

7