1. Startsiden
  2. Om Medietilsynet

Publikasjonar og rapportar

Medietilsynet lagar årlege rapportar om blant anna medieøkonomi, allmennkringkastingsvilkåra og barns mediebruk. Vi har óg databaser og visuelle kart over mediestønad, eigarskap og mediekonsern i Noreg. Her finn du dei fleste av våre publikasjonar til fri bruk.