Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Trygg bruk – Norwegian Safer Internet Centre? Send en epost til Thomas Haugan-Hepsø eller ring 69301259

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Trygg bruk Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet for prosjektperioden 2016 - 2018 består av:

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål angående Trygg bruk-nettverket? Send oss en epost

2

Kunnskapsformidling

Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn og unge med å få et bedre digitalt liv. Ressursene som lages av Medietilsynet Trygg bruk baserer seg på funn fra barn og medier-undersøkelsene i tillegg til annen forskning.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre. Disse kan lastes ned eller leses på nettet.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Safer Internet Day

Safer Internet Day (SID) er en årlig markering som finner sted i februar. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Medietilsynet Trygg bruk er ansvarlig for å koordinere SID i Norge.

Safer Internet Day 2018

Hold av datoen 6. februar 2018!

Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan bidra. 

Offentlige myndigheter og organisasjoner, skoler, kommuner og privatpersoner over hele landet bidrar til å feire denne dagen.

Markeringen organiseres av Insafe, og er åpen for alle. Les mer om hvordan Safer Internet Day arrangeres i andre land over hele verden.

4

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facility), og er en del av Insafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

Det nåværende norske prosjektet Medietilsynet Trygg bruk (Safer Internet Centre Norway) løper fra juli 2016 til ut 2018. Project manager er Thomas Haugan-Hepsø, project officer er Rita Astridsdotter Brudalen og project assistant er Ida Aspeslåen Erikstad. Den norske hjelpelinjen (Safer Internet Helpline) er Kors på halsen – et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Leder for Kors på halsen er Nelli Kongshaug.

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

CEF-programmet 

5

Nyhetsbrev fra Medietilsynet Trygg bruk | Norwegian Safer Internet Centre

I vårt månedlige nyhetsbrev vil du finne aktiviteter som skjer både i det norske og europeiske nettverket, gode tiltak og kommende arrangementer. Jobber du med barn og digitale medier i offentlig eller privat sammenheng vil du motta nyttig og oppdatert informasjon her.

Nyhetsbrev Trygg bruk desember 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Oktober 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk August/september (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Juni 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Mai 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk April 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Mars 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Februar 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Januar 2017 (PDF) | Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk Desember 2016 (PDF) |  Web-versjon

Nyhetsbrev Trygg bruk November 2016 (PDF) |  Web-versjon

Meld deg på Trygg bruk nyhetsbrev