1. Startsiden
  2. Utsatt frist

Utsatt frist

Frist for å søke støtte til lokalkringkasting er utsatt til 2. desember 2021

På grunn av endringer i reklamereglene på FM utvides søknadsfristen for støtte til lokalkringkastere.

For lokalradioer på FM i og rundt byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, oppheves dagens regler om inntektsbegrensninger og forbudet mot sam- og videresending.

I stedet kan lokalradioene i disse områdene sende reklame i inntil fire minutter hvert døgn de sender. Det er ikke tillatt med programsponsorer og produktplassering.

Noen radioer som sender både på DAB og FM i slukkeområdene, må investere i utstyr for å skille DAB- og FM-sendinger på grunn av de nye reklamereglene på FM. Det er mulig å søke støtte til slikt utstyr gjennom tilskuddsordningen til lokale lyd- og bildemedier.

Søk støtte til lokalkringkasting her.

Les mer om alle mediestøtteordningene.

For mer informasjon, ta kontakt med Jon Stjernstedt.

 

Medietilsynet forlenger FM-konsesjonene for lokalradio med fem nye år