Medietilsynets årsrapport 2016

Overgangen til digitalradio er ein av årets mest sentrale aktivitetar for tilsynet, og i årsrapporten kan du blant anna lese om lokalradiomannen på Flisa.

Les mer

Søk etter aviser som får mediestønad

Mediestøttebasen er igjen tilgjengeleg på nettsidene våre, no i ein oppussa versjon. Her kan du søke etter aviser som får ulike former for mediestønad, tidlegare omtalt som pressestønaden. Du kan også sjå kor mykje dei får i stønad.

Les mer

No kan du søkje om stønad til ditt medium

Uavhengig av publiseringsplattform kan nyheits- og aktualitetsmedium få tilskot etter forskrift om produksjonstilskot. Unnataket er kringkastarar og lokalkringkastarar. Fristen for å søkje er 3. april.

Les mer

Se flere aktuelle saker