Fagfolk uenige om spill-avhengighet

Ti år etter at stortingsmeldingen om dataspill kom, strides fagfolk fortsatt om tilnærmingen til spillproblemer. Mens noen mener vi må snakke om avhengighet, mener andre at det blir gal tilnærming.

Les mer

Søk om RAM-midlar til medieforsking

Stønadsordninga har eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og kunne nyttast i mediekvardagen. Fristen for å søkje midlar for 2018 er 1. oktober 2017.

Les mer

NRK FM slukker på Østlandet

20. september slår NRK av sine FM-sendinger i Oslo, Østfold, Vestfold og Akershus og går over på DAB+. Det digitale radioskiftet har dermed kommet til den nest siste og mest folkerike regionen i slukkeprosessen.

Les mer

Se flere aktuelle saker