Medietilsynet støtter ny medieansvarslov

Medietilsynet støtter hovedpunktene i Kulturdepartementets forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. – En ny teknologinøytral medieansvarslov kan bidra til å styrke mediemangfoldet og den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer

Radio Metro fikk ikke medhold av Medieklagenemnda

Medieklagenemnda gir Medietilsynet medhold i å ilegge Radio Metro gebyr for radiosendinger uten tillatelse i Oslo-området i desember 2017. – Medietilsynet er fornøyd med at Medieklagenemnda er enig med tilsynet i at det var nødvendig å reagere strengt mot klare brudd på kringkastingsregelverket, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Les mer
Handlingsplan mot spilleproblemer:

Dataspillkonferansen 2018

Bli med på faglig påfyll om spilltrender og grenseoppgangen mellom problematisk og givende spilling. Meld deg på allerede nå!

For:
Faginteresserte, profesjonelle voksne som jobber med barn
Tid:
Pris:
Gratis
Sted:
Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Meld deg på her

Se flere aktuelle saker