Nytt mediedirektiv om Youtube og Facebook skal inn i norsk lov

EU har formelt modernisert bestemmelsene om kringkasting og andre audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). De enkelte EU-landene har frist til 19. september 2020 med å innføre bestemmelsene i sine nasjonale lover. Det er ikke klart ennå hvilken frist Norge, Island og Liechtenstein får til å gjennomføre direktivet.

Les mer

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse må inn i nye læreplaner

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse, digitale ferdigheter og digital dømmekraft må få en mer sentral plass i de nye lærerplanene for norsk og samfunnsfag. – Dette er viktige ferdigheter som må ha en viktig rolle i undervisningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer
Kurs for youtubere

Kurs for Youtubere og nettverk

Medietilsynet inviterer deg som driver Youtube-kanal eller jobber i et nettverk for youtubere til kurs i aldersklassifisering av videoer.

For:
Youtubere og ansatte i nettverk
Tid:
Pris:
Gratis
Sted:
Litteraturhuset i Oslo
Meld deg på

Se flere aktuelle saker