Stor interesse for ny innovasjonsstøtte

Medietilsynet har mottatt 71 søknader fra medier som ønsker støtte til å gjennomføre innovasjons- og utviklingsprosjekter. – Det er gledelig at vi har mottatt så mange søknader, og vi ser fram til å ta fatt på tildelingsjobben, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Hvilke prosjekter som får tildelt støtte fra potten på sju millioner kroner blir klart før jul.

Les mer

Støtte til lokale lyd- og bildemedier lyses ut

Fredag 2. november er årets frist for lokale lyd- og bildemedier som vil søke støttemidler fra Medietilsynet. Prosjekter som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk prioriteres. – Lyd- og bildemedier er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer
Handlingsplan mot spilleproblemer:

Dataspillkonferansen 2018

Bli med på faglig påfyll om spilltrender og grenseoppgangen mellom problematisk og givende spilling. Meld deg på allerede nå!

For:
Faginteresserte, profesjonelle voksne som jobber med barn
Tid:
Pris:
Gratis
Sted:
Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Meld deg på her

Se flere aktuelle saker