Momsfritak for elektroniske tidsskrifter

Regjeringen varsler at den ønsker å innføre merverdiavgiftsfritak i revidert nasjonalbudsjett for 2018 for elektroniske tidsskrifter.

Les mer

Ny medieansvarslov på høring

Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Les mer

Sosiale medier er barn og unges viktigste nyhetskilde

Nesten halvparten av norske 9–18-åringer foretrekker sosiale medier som kilde til nyheter, viser den siste Barn og medier-undersøkelsen fra Medietilsynet. Snapchat og Instagram er de to mest populære sosiale mediene blant de unge.

Les mer

Se flere aktuelle saker