1. Startsiden
  2. Aktiviteter

Dataspillkonferansen 2018

Gutt spiller dataspill. Foto: Pixabay

Bli med på faglig påfyll om spilltrender og grenseoppgangen mellom problematisk og givende spilling. Meld deg på allerede nå!

For
Faginteresserte, profesjonelle voksne som jobber med barn
Sted
Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Tid
Pris
Gratis

Medietilsynet arrangerer dataspillkonferanse for fjerde gang – og skal ha et tematisk fokus på dagsaktuelle spilltrender, dataspill blant etniske minoriteter og mekanismer i gråsonen mellom penge- og dataspill.

Foreløpig program:

Camilla Lynne Bakkeng – Gamermamma, Akan Kompetansesenter

Camilla Lynne Bakkeng er fagleder ved Akan kompetansesenter og skrev tidligere i år et engasjerende blogginnlegg om sin erfaring som mor til en 12 år gammel spillentusiast. Hun skal dele sin fortelling om hvordan hun tok grep og endret strategi for å komme tettere på sønnens interesse og engasjement for dataspill.

Lin Prøitz – Vestlandsforskning

Vestlandsforskning representert ved forsker Lin Prøitz (UiO) kommer for å presentere sitt pågående forskningsprosjekt om dataspill i et familie- og minoritetsperspektiv. Forskningsprosjektet skal se nærmere på hvordan familier regulerer dataspilling i husholdninger med forskjellige etniske bakgrunner.

Rune Mentzoni – Universitetet i Bergen

Mentzoni har lang fartstid med forskning på penge- og dataspill ved Universitetet i Bergen. I 2018 har han fått internasjonal oppmerksomhet for sin forskning på fotballkort i dataspillet FIFA 18. Rune kommer for å fortelle om det såkalte «loot box»-fenomenet og sin egen forskning på feltet.

Thomas Iversen – Forbrukerrådet

Thomas Iversen jobber som Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet og han skal snakke om de erfaringen Forbrukerrådet har gjort seg med pengebruk i dataspill fra et forbrukerperspektiv.

 

Konferansen er et tiltak i regjeringens Handlingsplan mot spilleproblemer 2016 – 2018 og har som mål å tilgjengeliggjøre ny kunnskap om dataspill og spilleproblemer.

Påmelding Dataspillkonferansen 2018

Kan vi sende deg informasjon eller invitasjoner på e-post om andre temaer?
Multiple or single choice