Berit Andersen

Har du spørsmål om Aldersgrenser? Send en epost til Berit Andersen eller ring 69301253

1

Kino

Medietilsynet setter aldersgrense på alle filmer som skal vises på kino.

Tillatt for alleFilmer som blir tillatt for alle skal ha en neddempet lyd- og effektbruk. De skal ikke inneholde noen urovekkende eller dramatiske scener, men filmene kan ha noen skumle elementer hvis de er kortvarige og foregår innenfor en trygg ramme. Det samme gjelder scener med voldsomme effekter hvis de er kortvarige og foregår i en tydelig humoristisk ramme. 

Aldersgrense 6 årFilmer og programmer som får 6-årsgrense kan inneholde enkeltscener som er mørke eller truende, eller scener med dramatisk lyd og kraftig effektbruk. Korte nifse elementer tillates innenfor rammen av «det gode gys», og milde voldsinnslag hvis de er tydelige humoristiske og overdrevne. Temaer som i utgangspunktet kan synes vanskelige og vonde for barn får en 6-årsgrense. Men bare hvis de har et dempet uttrykk og er tilpasset barn. 

Aldersgrense 9 årFilmer og programmer som får 9-årsgrense kan inneholde kortvarige og lite nærgående voldsinnslag, lengre partier med intens eller voldsom stemning og enkeltscener med mørk og utrygg stemning. Skremmende skikkelser og faretruende situasjoner faller også inn under denne aldersgrensen. Scener med ulykker, operasjoner eller dødsfall kan virke urovekkende på barn under 9 år. Det samme gjelder
skildringer av utrygge familierelasjoner, mobbing og mennesker og dyr som lider. 

Aldersgrense 12 år Filmer som får 12-årsgrense kan inneholde opprivende tematikk knyttet til «voksensfæren». Dette kan være samlivskonflikter, seksuelle handlinger eller sterke følelsesutbrudd. Voldshandlinger eller kortere innslag med «skrekkelementer» i en urealistisk sammenheng, vil også få 12 år. Dette gjelder særlig filmer som er basert på velkjente historier, bøker og tegneserier eller filmer der handlingen er lagt til et tydelig fantasiunivers eller i en komisk ramme. Også mer virkelighetsnære voldsinnslag eller skremmende elementer, kan tillates dersom de er kortvarige og lite nærgående skildret. Filmer og programmer får også 12-årsgrense hvis de har en gjennomgående grov dialog og humor.

Aldersgrense 15 årFilmer som får 15-årsgrense kan inneholde realistiske, autentiske eller nærgående skildringer fra krig, katastrofer og terrorhandlinger. Filmer med nærgående seksuelle skildringer, eller som er gjennomgående seksualisert i uttrykket vil også få en 15-årsgrense. Når en film inneholder store mengder actionvold eller nærgående, kyniske og detaljerte voldsinnslag får den også en 15-årsgrense. Andre eksempler på 15-årsinnhold er scener med grov omsorgssvikt og overgrep og angstskapende stemning som man ofte finner i skrekkfilm.  

Aldersgrense 18 årFilmer får i noen tilfeller 18-årsgrense. Hovedsakelig er dette filmer med et særlig voldsomt innhold. Det kan være store mengder grove, kyniske og detaljerte voldshandlinger- gjerne i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Enkeltstående skildringer av mer særegne former for sex, ikke-samtykkende seksuelle skildringer eller en kombinasjon av vold og sex vil normalt få en 18-årsgrense. Det samme gjelder filmer som inneholder omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer. Filmer som Medietilsynet ikke har vurdert må vises med en 18-årsgrense på kino.

 

Når du skal ta med barn som er yngre enn aldersgrensen på kino

Barn og unge er ulike. Derfor skal du ta hensyn til barnets modenhet og tålegrense når du velger å ta med deg noen som er yngre enn aldersgrensen. Selv om du for eksempel kan ta med en 6-åring på en film med 9-årsgrense, er det ikke sikkert filmen passer nettopp for ditt barn. For aldersgrensene 9, 12 og 15 kan du ta med barn som er inntil tre år yngre. Alle barn kan gå på film med 6-årsgrense i følge med foresatte. 18-årsgrensen er absolutt.

 

2

DVD, Blu-Ray og Video On Demand

Det er distributørens ansvar å sette aldersgrenser på filmer du kjøper eller leier. Filmer som Medietilsynet har gitt en aldersgrense etter 1. juli 2015 skal også ha denne aldersgrensen ved salg og leie.

I 2015 kom en ny lov om beskyttelse av barn mot skadelige bildeprogram. Denne loven plikter distributørene til å bruke den samme aldersgrensen Medietilsynet har gitt kinofilmer når de kommer på video. Dette gjelder både fysisk format og Video On Demand. 

Hvis Medietilsynet ikke har aldersklassifisert filmen etter 1.juli 2015 må distributøren sette aldersgrensen selv. Dette må de gjøre etter samme skadelighetskriterier som Medietilsynet bruker. Les mer på siden for Video for salg og utleie.

3

Tv

De fleste tv-programmer skal ha en aldersgrense. I Norge kan ikke tv-kanaler sende innhold med for eksempel 15-årsgrense midt på dagen. Slike sendetidsregler kaller vi også vannskilleprinsippet.

Aldersgrenser og merking

Tv-programmer skal ha en av disse aldersgrensene: Tillatt for alle (A), 6 år, 9 år, 12 år, 15 år eller 18 år. Tv-kanalene setter selv aldersgrensene etter retningslinjer utarbeidet av Medietilsynet. Tv-kanalene gir informasjon om aldersgrenser ved merking av programmet gjennom hele sendingen eller muntlig før programstart.

Disse programtypene trenger ikke aldersgrense:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff
 • Undervisnings- og forskningsstoff
 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
 • Musikkstoff
 • Idrettsstoff
 • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff
 • Direktesendinger

 

Sendetidsregler

Sendetidsreglene gjelder alt innhold tv-kanalene viser. Sendetidsreglene er som følger:

 • Innhold som tilsvarer aldersgrensene Tillatt for alle, 6 år og 9 år kan sendes hele døgnet
 • Innhold som tilsvarer aldersgrense 12 år må sendes i perioden kl. 19.00 - 05.30
 • Innhold som tilsvarer aldersgrensene 15 og 18 år må sendes i perioden kl. 21.00 - 05.30

Send oss gjerne tips hvis du mener vannskillereglene brytes: beskyttelsesloven@medietilsynet.no

 

Reglene gjelder norske tv-kanaler

Reglene gjelder for alle tv-kanaler som sender fra Norge. Det betyr at disse reglene ikke gjelder norske kanaler som sender fra utlandet, for eksempel FEM, MAX, TV3, Viasat 4 og Canal+. Disse kanalene følger reglene som gjelder i det landet de sender fra.

 

4

Film på skole, SFO og barnehage

Skal du vise film i skole, SFO eller barnehage må du følge aldersgrensen på filmen eller programmet. Skolen kan vise film med høyere aldersgrense enn elevenes alder, men da må de ha foreldrenes samtykke.

Det er lovlig å vise film i forbindelse med undervisning. Ved slike visninger må aldersgrensen på filmen følges. Aldersgrensene er: Tillatt for alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år.

Samtykke fra foreldre

Når barn ser film i skolen eller i barnehagen, anses barnet å være alene. Som ansatt i skole eller barnehage må du huske på at hovedregelen er at aldersgrensen skal følges. Hvis du likevel ønsker å vise en film med høyere aldersgrense, må du ha samtykke fra foreldrene.

Foreldre trenger informasjon på forhånd, slik at de kan sette seg inn i filmens innhold. De kjenner barnets tålegrense og modenhet best – de må få ta den endelige avgjørelsen for sitt barn. Hvis samtykke blir gitt, opptrer du på vegne av foreldrene som ledsager for barnet.

5

Dataspill

Det kan være vanskelig å vite hvilke spill som passer til ditt barn, og mange barn og unge har lyst til å spille spill med høyere aldersgrense. Noen spill passer for alle, mens spill med grove voldsskildringer og mørk tematikk er for voksne.

For å beskytte barn og unge settes det aldersgrenser på dataspill uansett om det er på liten eller stor skjerm. Selv om mange forbinder dataspill med barn og lek, har dataspill også et stort og voksent publikum.

Dataspill får ulike aldersgrenser avhengig av blant annet voldsinnhold, banning og seksuelt innhold. Dette merkes på innpakningen til dataspill som selges over disk og på nett.

PEGI er den vanligste merkeordningen i Europa og Norge, slik ser merkingen ut:

Aldersgrenser:

 • PEGI merking for dataspill 3 år Spillet vurderes som harmløst, men det kan likevel være for vanskelig for små barn
 • PEGI merking for dataspill 7 år Spillet kan virke skremmende på mindre barn
 • PEGI merking for dataspill 12 år Spillet kan inneholde ufint språk og voldsskildringer
 • PEGI merking for dataspill 16 år Spillet kan inneholde voldsskrildringer der du for eksempel kan se blod
 • PEGI merking for dataspill 18 år Spillet kan vise grove voldsskildringer og vold mot forsvarsløse mennesker og dyr

Innholdssymboler:

 • PEGI innholdssymbol vold Spillet inneholder voldsskildringer
 • PEGI innholdssymbol rus Spillet kan vise hendelser eller situasjoner der rusmidler (alkohol, narkotika) blir brukt
 • PEGI innholdssymbol gambling Spill som viser eller oppmuntrer til gambling (pengespill)
 • PEGI innholdssymbol Online Spillet kan spilles online (via nett/mobilforbindelse) med andre
 • PEGI innholdssymbol Diskriminering Spillet inneholder skildringer av mobbing eller diskriminering
 • PEGI innholdssymbol Grovt språk Spillet inneholder verbal eller skrevet grovt språk, for eksempel banning
 • PEGI innholdssymbol Frykt Spillet kan virke skremmende eller vekke frykt
 • PEGI innholdssymboler sex og nakenhet Spillet viser nakenhet og/eller seksuell atferd eller seksuelle hentydninger 
6

Sosiale medier

Det finnes ingen norske lover som bestemmer hvilke aldergrenser som gjelder for de ulike sosiale mediene. Vi anbefaler at du tar hensyn til egne barns modenhet og de aldersgrensene tjenestene selv har satt.

Mange barn bruker sosiale medier som har en høyere aldersgrense enn det de selv har. Hvis barn utgir seg for å være eldre enn de er, må de være forberedt på at andre kan oppfatte dem som eldre og behandle dem som det. Dette er det viktig at du som voksen formidler.

Barn er forskjellige og det er derfor vanskelig å anbefale en konkret aldersgrense for ulike tjenester. Enkelte sosiale medier har tydelige aldersgrenser mens andre ikke har dette.