1. Startsiden
  2. English

The Norwegian Media Authority

Media Legislation

Photo decorative

Unofficial translations of some of the acts and regulations that is administered by The Norwegian Media Authority.

Link to the original version on Lovdata.no is attached. Legal authenticity remains with original Norwegian version.

Legislation regulating the work of the Media Authority: 

Protection of minors 

Act relating to the protection of minors against harmful audiovisual programmes 

Original Norwegian version:  
Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogram mv. (bildeprogramloven)  

Regulation on the protection of minors against harmful audiovisual programmes 

Original Norwegian version:  
Forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram 

Audiovisual media services 

Act relating to broadcasting and audiovisual on-demand services (Broadcasting Act) 

Original Norwegian version:  
Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven) 

Regulation relating to broadcasting and audiovisual on-demand services (Broadcasting Regulation) 

Original Norwegian version:
Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsforskriften) 

Transparency of media ownership 

Act relating to transparency of media ownership 

Original Norwegian version:
Lov om åpenhet om eierskap i medier 

Media support 

Act relating to financial support for the media (Media Support Act) 

Original Norwegian version:
Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) 

Other legislation of media: 

Media liability 

Act relating to the editorial independence and liability of editor-controlled journalistic media  (Media Liability Act) 

Original Norwegian version:
Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)