1. Startsiden

Fakta og innsikt

Medietilsynet skal skaffe til vege og formidle faktum, analysar og innsikt om mediemarknaden, medieregulering og mediebruk.

Kunnskapen skal tilgjengeleggjerast slik at målgruppene har nytte av den i kvardagen sin.

Her finner du rapporter, statistikk og analyser om medier og mediebruk i Norge.