1. Startsiden

Medietilsynet skal skaffe til veie og formidle fakta, analyser og innsikt om mediemarkedet, medieregulering og mediebruk.

Kunnskapen skal tilgjengeliggjøres slik at målgruppene har nytte av den i sin hverdag.

Her finner du rapporter, statistikk og analyser om medier og mediebruk i Norge.