1. Startsiden

Mediestøtte

For å sikre befolkningen tilgang på objektiv informasjon og nyheter som er kvalitetssikret gjennom en redaktør, praktiseres det ulike type statlig mediestøtte i Norge.

For 2023 er denne støtten på om lag 400 millioner kroner, og det er Medietilsynet som forvalter ordningene. I tillegg får TV 2 inntil 135 millioner for kommersiell allmennkringkasting og NRK mottar 6 milliarder kroner som statlig allmennkringkaster.

Mediestøtte

Menneskerettsprisen for journalistar

Prisen blir delt ut kvart anna år til journalistar som i særleg grad har sett søkelyset på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.