1. Startsiden

Mediestøtte

For å sikre befolkningen tilgang på objektiv informasjon og nyheter som er kvalitetssikret gjennom en redaktør, praktiseres det ulike type statlig mediestøtte i Norge.

For 2021 er denne støtten på nær 454 millioner kroner, og det er Medietilsynet som forvalter ordningene.

Kommende frister 2021:

Mediestøtte

Menneskerettsprisen for journalistar

Prisen blir delt ut kvart anna år til journalistar som i særleg grad har sett søkjelyset på aktuelle menneskerettsspørsmål i Noreg.