1. Startsiden

november 2021

Koronapandemien: fikk innvandrere den informasjonen de trengte?

03. nov. 2021 Under koronapandemien har behovet for informasjon vært enormt, og mediebruken økte betydelig. Men hvordan var mediebruken blant innvandrere? Var myndighetene gode nok på å formidle kunnskap og informasjon til alle?

Når: 03.11.21

Hvor: Nettarrangement

Meld deg på

Nå kan lokalradioene søke om 21,6 millioner kroner i støtte

15. okt. 2021 Omkring halvparten av støtten på 21,6 millioner kroner til lokalkringkastere som er foreslått i statsbudsjettet for neste år, skal øremerkes prosjekter for å digitalisere lokalradioene. – Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Hurdalsplattformen: Redaktørstyrte medium som føresetnad for ytringsfridom og demokrati

13. okt. 2021 Den nye regjeringa vil sikre sterke norske medium og leggje til rette for at alIe grupper i samfunnet har eit godt medietilbod. Det går fram av Hurdalsplattformen, som blei lagd fram av Arbeiderpartiet og Senterpartiet 13. oktober.

Medietilsynet styrker laget på barn og medier-feltet

13. okt. 2021 Medietilsynet har ansatt Maria Grande (44) som seniorrådgiver og Lea Mariero (23) som rådgiver på barn og medier-feltet. Grande kommer fra stilling som prosjektleder i NRK, mens Mariero er leder for Press – Redd Barna Ungdom.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022: Medietilsynet får 2,5 millioner kroner mer til tiltak for kritisk medieforståelse

12. okt. 2021 Regjeringen foreslår å øke Medietilsynets budsjett med 2,5 millioner kroner neste år for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse. – Medieutviklingen stiller store krav til mediebrukernes kompetanse, for eksempel for å kunne oppdage desinformasjon og falske nyheter. Jeg er derfor svært glad for at regjeringen støtter vårt ønske om å styrke dette feltet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Undersøkelse fra Medietilsynet om kommersielt press på nett: Én av ti unge er blitt lurt til å kjøpe noe

11. okt. 2021 Nesten én av ti 16–24-åringer mener de har blitt lurt til å kjøpe noe på internett det siste året, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Andelen er dermed dobbelt så høy som i befolkningen generelt. – Tallene viser at det er viktig å utvikle kritisk medieforståelse fra tidlig alder, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

september 2021

Få hjelp til å bli tryggere på nett

30. sep. 2021 Synes du det er vanskelig å finne ut om en nyhet på internett er falsk? Er det skremmende at nettsider samler inn informasjon om hva du gjør på nett? Som Medietilsynet mener FN det er viktig å inkludere eldre i samfunnsdebatten, også den digitale – og har derfor valgt digitalisering som tema for årets internasjonale dag for eldre fredag 1. oktober.

TVNorge braut reglar om sponsing

30. sep. 2021 Medietilsynet har ved eit tilfelle gitt Discovery åtvaring for å ha brote reglane om identifisering av sponsor på TVNorge. – Discovery brukte slagord og element frå sponsoren sine reklamekampanjar i sponseplakaten, noko som ikkje er lov, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Tv-distributørene har svart på Medietilsynets varsel om stans av pengespillreklame

23. sep. 2021 Tv-distributørene Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox har nå svart på Medietilsynets varsel om at det kan være grunnlag for å pålegge dem å stanse den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi går grundig gjennom svarene før vi konkluderer i saken, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.