1. Startsiden

desember 2022

En av de viktigste endringene i forskriften er at de minste lokalmediene kan motta mer i støtte enn tidligere. Foto Medietilsynet

Nye regler for avisenes største direkte mediestøtteordning er vedtatt

09. des. 2022 De nye reglene for å motta produksjonstilskudd, som Kultur- og likestillingsdepartementet har vedtatt i dag, skal gjøre regelverket tydeligere, mer moderne og inkludere de minste lokalavisene. – Det nye regelverket er bedre tilpasset den digitale utviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Mens reklame for produkt som skal gi større musklar treffer både jenter og gutar, er jenter særleg utsette for å få reklame for slanke- og skjønnheitsprodukt. Foto 15 sekunder/Medietilsynet

Halvparten av dei unge har fått reklame for produkt for slanking og større musklar

09. des. 2022 Over halvparten av 13–18-åringane har fått reklame for produkt for å gå ned i vekt og for å få større musklar. Det visar nye tal frå Medietilsynet. – Det er eit stort problem når så mange barn og unge får slik reklame. Vi fryktar at dette kan bidra til større kroppspress, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet betraktar vilkåra i vedtaket om pengespelreklame frå 30. mars i år som oppfylte, og fråfell varselet om tvangsmulkt. Foto Medietilsynet/Flickr

Medietilsynet avsluttar tilsynet med pengespelreklame på tv

06. des. 2022 Medietilsynet har ikkje funne pengespelreklame på Discoverys tv-kanalar FEM, MAX, VOX og Eurosport etter å ha kontrollert kanalane gjennom hausten. – Vi avsluttar derfor dette tilsynet med pengespelreklame på tv, som har haldt på sidan starten av 2021, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet meiner eit utvida mandat til PST må utløyse meir ressursar til kontroll. Foto Pexels/Medietilsynet.

Medietilsynet er bekymra for datalagringsforslag

05. des. 2022 Medietilsynet fryktar at færre kjem til å delta i den offentlege debatten dersom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kan lagre data frå opne kjelder på nett i fem år. Regjeringa har foreslått å opne for dette, for å kunne avdekkje truslar.

november 2022

Etter en krevende periode med pandemi, klarte mediene å hente inn igjen store deler av de tapte inntektene i 2021. Foto Medietilsynet

Rekordår for avisar, tv og radio i 2021, men no kan den positive trenden snu

29. nov. 2022 Fjoråret blei eit svært godt økonomisk år for norske medieselskap, viser ein ny rapport frå Medietilsynet. Dei samla inntektene auka med 2,2 milliardar kroner, tilsvarande 8,6 prosent. – Utviklinga tyder på at 2022 blir eit svakare år, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Totalt fordeler Medietilsynet 388,7 millionar kroner i produksjonstilskott til 146 aviser i år. Det er ein auke på 19 millionar kroner frå i fjor. Foto Getty Images/Medietilsynet

Dei minste lokalavisene får åtte millionar kroner meir i mediestøtte enn i fjor

25. nov. 2022 Dei minste lokalavisene får åtte millionar kroner meir enn i fjor når Medietilsynet no har fordelt produksjonstilskottet for 2022. Klassekampen er framleis den avisa som får mest i støtte.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Et skritt nærmere reell norsk innflytelse over globale plattformer

24. nov. 2022 Nye EU-regler for digitale tjenester styrker norske brukeres rettigheter på globale plattformer. Samtidig flyttes deler av oppfølgingsansvaret til Norge. Det er en mulighet Norge bør benytte seg av.

Innholdsmangfold i norske medier

16. nov. 2022 I rapportrekken "Mediemangfoldsregnskapet" kommer nå den første rapporten om innholdsmangfold i norske medier. Medietilsynet inviterer til frokost, lansering av hovedfunn og panelsamtale 16. november.

Når: 16.11.22

Hvor: Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo

Meld deg på

Bredt innholdsmangfold i norske nettaviser