1. Startsiden

VGTV gikk for langt i omtale av sponsa premiar

20. mai. 2022 I ein episode av Harm & Hegseth på VGTV i april omtalte programleiarane sponsa premiar frå Kondomeriet meir omfattande enn det er lov til. – Dette er eit klart brot på reglane, og vi gir VGTV ei åtvaring for brotet, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Møte for europeiske mediemyndigheter i Antwerpen

13. mai. 2022 Europeiske mediemyndigheter møttes denne uken fysisk for første gang på mer enn to år. Tiltak mot markedsføring mot barn, reguleringer av globale plattformer og sanksjoner var blant temaene i Antwerpen.

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter

13. mai. 2022 Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Medietilsynet varsler at Sámimag må betale tilbake støtte

10. mai. 2022 Medietilsynet avslår Sámimags søknader om støtte for 2019 og 2020 etter Medieklagenemndas vedtak om at den samiske avisen ikke oppfylte kravet om minst 48 årlige utgaver. Sámimag har mottatt et forhåndsvarsel fra Medietilsynet om å betale tilbake en del av den tidligere utbetalte støtten.

Medietilsynet mener det er viktig for ytringsfriheten at Norge ikke blokkerer russiske medier

26. apr. 2022 Regjeringen sier nei til forhåndssensur og Norge følger dermed ikke EUs blokkering av russiske Russia Today og Sputnik. – Russisk propaganda bekjempes best med kunnskap og journalistikk, og Medietilsynet støtter derfor regjeringens beslutning, sier direktør Mari Velsand.

Enighet i EU om hvilke krav som skal stilles til Google og Facebook

26. apr. 2022 Europaparlamentet, Rådet og EU-kommisjonen ble lørdag enige om prinsippene i Digital Services Act (DSA). DSA skal gi brukerne bedre kontroll over hvordan globale plattformer som Facebook og Google bruker persondata til å målrette innhold, og skal gjøre det enklere å fjerne innhold som er ulovlig etter nasjonal lovgivning.

Medietilsynet ber om tydeleg merking av retusjert reklame

21. apr. 2022 Medietilsynet har gitt innspel til korleis det nye kravet om å merke retusjert reklame bør utformast. – Tydeleg merking er ein føresetnad for at barn og unge skal kunne vurdere innhaldet på ein kritisk måte, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Samiske aviser kan søke om 39 millionar kroner

19. apr. 2022 Medietilsynet opnar no for årets søknader om støtte til aviser som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe, med frist 10. juni. I år skal det fordelast litt meir enn 39 millionar kroner til dei samiske avisene.

Langfredag og 1. påskedag er det forbode å sende reklame på tv og radio

11. apr. 2022 Radio- og tv-kanalane har ikkje lov til å sende vanleg reklame den 15. og 17. april i år, sidan det er forbode å sende reklame langfredag og 1. påskedag. Mange av kringkastarane vel å gi bort reklameplassen til ideelle organisasjonar desse dagane.