1. Startsiden

Lover og regelverk på mediefeltet

Medietilsynet forvalter lovverk knyttet til seks lover og en rekke forskrifter. Tilsynet utarbeider også veiledninger for mediebransjen og gir eksempel på praksis, slik som for eksempel reklame og produktplassering eller aldersklassifisering. 

Her finner du alle lover, forskrifter, veiledninger og sentrale avgjørelser for tilsyns- og veiledningsarbeidet Medietilsynet har ansvar for.

Her finner du også Medietilsynets høringer og høringssvar.