1. Startsiden

Lover og regelverk på mediefeltet

Medietilsynet forvaltar lovverk knytt til seks lover og ei rekke forskrifter. Tilsynet utarbeider også rettleiingar for mediebransjen og gir eksempel på praksis, slik som for eksempel reklame og produktplassering eller aldersklassifisering. 

Her finn du alle lover, forskrifter, rettleiingar, høyringssvar og sentrale avgjerder for tilsyns- og rettleiingsarbeidet Medietilsynet har ansvar for.

Her finner du også Medietilsynets høringer og høringssvar.