1. Startsiden

Her finner du alle støtte, søke, registerere- og rapporteringsordninger Medietilsynet forvalter for norske medier. Informasjon om alle ordningene får du ved å klikke på dem. De fleste skjema krever innlogging på Medietilsynets digitale selvbetjeningstjenste Min side. Om du ikke har en bruker kan du opprette det her.

info Opprett Min side-bruker
Min side
Opprett bruker
x
Hvis du ikkje har brukar på "Min side" må du registrere deg. Her les du om korleis du gjer det.

For å få ein Min side-brukar må du registrere deg. Du vil få tilsendt ei lenke med invitasjon på e-post for du logge deg på. 

Kven treng Min side-brukar arrow

Om du skal søke på ei av mediestøtteordningane, registrere film for kino eller video for sal, eller registrere årsmelding må du ha ein Min side-brukar. 

Sida har totrinns-verifisering og opplysingane blir ikkje delt med andre.

Registrering og verifisering arrow

Etter å ha fylt ut skjema skjer registeringa manuelt, og du får ein e-post når registreringa er gjennomført.

Når du har motteke ein e-post med invitasjon frå "Min side" må du aktivere brukaren. Det gjer du på følgjande måte:

 1. Åpne e-posten frå Medietilsynet med invitasjon til "Min side"
 2. Klikk på lenka i e-posten for å stadfeste brukaren din

Passordet oppretter du første gong du skal logge inn. Når passord er oppretta, vil du få beskjed om å skrive inn ein sikkerheitskode. Denne vil du få på e-postadressa du har registrert. (OBS: Dersom du ikkje får e-posten med koden, kan det vere lurt å sjekke spam-filteret ditt.)

For framtidige påloggingar til "Min side", gjer du følgande:

 1. Gå til https://medietilsynet.force.com
 2. Skriv inn e-postadressa di (brukarnamn) og passordet du sjølv har laga
 3. Du vil få ein sikkerheitskode på e-post. Skriv inn den sekssifra koden, og vel "neste"

Du er nå innlogga på "Min side". Du vil få ein ny sikkerheitskode kvar gong du skal logge deg inn. 

Opprett bruker
info Opprett Min side-bruker for medieforskning
Min side
Opprett bruker
x
Skal du søke om midler til medieforskning må du registrere deg på dette skjemaet.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere deg som ny bruker av Min side portalen for å kunne søke om støtte til anvendt medieforskning. Dersom du fra tidligere er Min side-bruker, trenger du ikke å registrere deg.

Skal du søke om forskningsmidler (inkl. forprosjekt) må du registrere deg og søke via en institusjon/virksomhet eller som et enkeltpersonforetak med eget organisasjonsnummer. Søker du om mastergradsstipend kan du søke som privatperson.

Nye Min side-brukere vil motta beskjed på oppgitt e-postadresse om når du kan bruke løsningen og søke om støtte. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil en arbeidsdag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på  

Opprett bruker

Mediestøtte

Innovasjons- og utviklingstilskudd

Denne støtteordningen skal oppmuntre media til innovasjon og utvikling, både redaksjonelt og i innhold. Innovasjons- og utviklingsarbeid i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium prioriteres når midlene blir fordelt.

Produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium

Produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium skal bidra til eit mangfald og nyheits- og aktualitetsmedium over heile landet. Tilskottet er retta mot økonomisk vanskelegstilte medium, og medium med små opplag. Tilskottsordninga er plattformnøytral og likestiller papiraviser og nettaviser.

Støtte til lokalkringkasting

Tilskotsordninga har som hovudmål å bidra til mediemangfald, ytringsfridom og å styrke den demokratiske funksjonen dei lokala lyd- og biletmedia har i samfunnet. Eit sterkt lokalt radio- og tv-tilbod styrker mediemangfaldet, og støtteordninga skal bidra til å oppretthalde dette tilbodet.

Tilskot til samiske aviser

Støtte til samiske aviser og samisk språklege avissider skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Tilskotet til samiske aviser er ikkje plattformnøytralt. Nettutgåver av dei samiske avisene tel derfor ikkje med når ein skal rekne ut tilskotet til samiskspråklege sider.

Forskning

info Opprett Min side-bruker for medieforskning
Min side
Opprett bruker
x
Skal du søke om midler til medieforskning må du registrere deg på dette skjemaet.

Vennligst fyll ut skjemaet under for å registrere deg som ny bruker av Min side portalen for å kunne søke om støtte til anvendt medieforskning. Dersom du fra tidligere er Min side-bruker, trenger du ikke å registrere deg.

Skal du søke om forskningsmidler (inkl. forprosjekt) må du registrere deg og søke via en institusjon/virksomhet eller som et enkeltpersonforetak med eget organisasjonsnummer. Søker du om mastergradsstipend kan du søke som privatperson.

Nye Min side-brukere vil motta beskjed på oppgitt e-postadresse om når du kan bruke løsningen og søke om støtte. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil en arbeidsdag. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på  

Opprett bruker

Støtte til medieforsking

Tilskottsordninga gir midlar til bruksretta forsking med særleg vekt på forsking på tvers av mediet, og på tema som gjeld redaksjonelle, økonomiske og tekniske forhold. Det er eit klart mål om at forskinga skal vere praktisk orientert og nyttig i mediekvardagen.

Film, video og bestillingstjenester

Aldersgrense på kinofilm

All film som blir vist på kino skal ha en aldersgrense satt av Medietilsynet. Filmer som ikke blir aldersklassifisert må registreres og vises med 18-årsgrense.

Registrere videogram for merking og salg

Du som distribuerer eller omsetter DVD og Blu-Ray har plikter etter både bildeprogramloven når det gjelder beskyttelse av barn, og etter film- og videogramloven når det gjelder registrering av videogram.

Registrere salgstall DVD – enkeltvis

Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier av hvert enkelt videogram. Her registrerer du enkelttitler opp til 30 stykker.

info Registrere salgstall DVD (30+ titler)
Film, video og bestillingstjenester
Registrer salgstall
x
Videogramdistributører har plikt til å rapportere inn salgstall for videogram.

Som distributør av videogram må du sende kvartalsvis rapporter til Medietilsynet om antall omsatte kopier av hvert enkelt videogram. Her registrerer du når du har over 30 titler å rapportere på.

Slik registrerer du mange titler arrow

Slik registrerer du salgstall

Klikk på video salgstall 30+/ sales numbers video 30+.
Klikk på «Last ned rapportfil».
Klikk på «Lag ny videogramfil».
Klikk på «Hent fil»

Klikk "OK" på dialogboksen som dukker opp. Du vil nå motta en e-post. Sjekk søppelpost eller spam hvis du ikke finner den i innboksen.

Åpne filen du fikk i e- posten din med tittel «Videogram CSV». Dette vil åpnes i et program for Excel eller liknende.

Først: Markér kolonne A
Klikk på «Data»

Klikk på «Text to columns» (Tekst til kolonner)
Klikk på «Next» (Neste)
Det er bare «Comma» (Komma) som skal være huket av. Fjern de andre.
Klikk «Finish» (Ferdig)

Dobbektklikk mellom kolonnene, så blir det lettere å lese hva som står.

Fyll inn salgstall for aktuelle filmer i kolonne D.
Klikk på «File» (Fil), og «Save as» (Lagre som).
Velg hvor du vil lagre filen, for eksempel desktop/skrivebord.
Lag navn på din fil (f.eks. Disney Q4). Dokumenttype skal være CSV UTF-8 (kommadelt).» 
Klikk «Save» (Lagre), og klikk «Yes» (Ja) hvis du får en pop- up boks.

Logg deg inn på «Min side» og klikk på «Videogram», så på «video salgstall 30+/ sales numbers video 30+». Gå til «Last opp rapportfil/ Upload reporting file»

Klikk på «Velg fil».
Finn filen du lagret tidligere og klikk på «Open» (Åpne).
Klikk på «Last opp salgstall/ Upload sales numbers»

Nå skal du få beskjed om at «Vellykket. Fil er korrekt lastet opp».

Når tallene er registrert på «Min side» kan du se dem under «Salgstall video enkel/ Sales numbers single».

Veiledning og regelverk arrow

Plikten til å registere salgstall ligger under Lov om film og videogram.

 

Registrer salgstall
info Registrer deg som distributør av kinofilm
Film, video og bestillingstjenester
Last ned skjema
x
Du må være registrert som distributør for å registrere kinofilm for aldersklassifisering. Last ned skjema

Kringkasting

info Registrere ny kringkastingstjeneste
Kringkasting
Registrer kringkastingstjeneste
x
For å drive kringkasting etablert i Norge må du registrere deg hos Medietilsynet. Dette gjelder sendinger (tv og radio) via satellitt, internett eller kabel.

For å drive kringkasting etablert i Norge må du registrere deg hos Medietilsynet, via Min side. Dette gjelder sendinger (tv og radio) via satellitt, internett eller kabel. 

Hvem må registrere seg? arrow

Kringkasting er definert slik: utsending av tale, musikk, bilder og liknende via elektroniske kommunikasjonsnett, ment eller egnet til å ses eller høres direkte og samtidig av allmennheten. 

Hvis din tjeneste faller inn under definisjonen over må du registrere deg hos Medietilsynet. 

Veiledning og regelverk arrow

Veiledning til skjema på Min side:

Veiledning til skjemaet nedenfor:

 • I feltet «Operatør/nettside» oppgir kabel- og satellitt-kringkastere kun navn på teknisk operatør for kabel- eller satellitt-kringkastingen. Dersom du er nett-kringkaster skal du kun angi nettsiden hvor sendingene er tilgjengelige.
 • I feltet «Dekningsområde» angis hva som er det hovedsakelige dekningsområdet for sendingene. Feltet fylles kun ut dersom du skal kringkaste via satellitt eller kabel.
 • I feltet «Gyldig fra dato» oppgir du oppstartsdatoen for kringkastingssendingen.
 • Eiere: Det er tilstrekkelig å kun føre opp selskapets fem største eiere.
 • Eventuelle tilleggsopplysninger kan føres opp i merknadsfeltet.

Lover og regelverk:

Kringkastere er omfattet av Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Registrer kringkastingstjeneste
info Søke DAB-konsesjon
Kringkasting
Søke DAB-konsesjon
x
For å sende radio på DAB trengs en innholdskonsesjon. Dette gjelder for både riksdekkende radio og lokalradio.

For å få innholdskonsesjon må du ta kontakt med anleggskonsesjonæren der du vil sende for å inngå en leieavtale. Inne i søknadsskjemaet vil du måtte gjennomføre en bekreftelse på at du har inngått en slik leieavtale. 

Disse må ha innholdskonsesjon på DAB: arrow

Radioer som skal sende på DAB i Lokalradioblokka, Riksblokk II og Riksblokka må ha en innholdskonsesjon. Det er Medietilsynet som kan innvilge denne. 

Veiledning og regelverk arrow
Søke DAB-konsesjon
info Årsmelding for lokalkringkastere
Kringkasting
Lever årsmelding
x
Skjema for årsmelding for lokalkringkastere og tilhørende informasjon.

Årsmeldingene skal gi mediebransjen og styresmaktene nødvendig informasjon om tilstanden i bransjen. For anleggskonsesjonærer på DAB er det et vilkår i konsesjonsvedtaket med plikt til å levere en rapport til Medietilsynet om virksomheten fra forrige år.

Hvem må levere årsmelding? arrow

Du skal levere årsmelding om du:

 • Har en konsesjon for FM lokalradio eller lokal-tv. 
 • Har anleggskonsesjon på DAB-radio. 

Hvis du har flere konsesjoner må du levere separat årsmelding for hver konsesjon inkludert separate nøkkeltall for økonomien.

Har du spørsmål utover veiledningen under, ta kontakt på 

Leveringsfrister arrow

Årsmelding leveres én gang per år – med informasjon om det foregående året. Leveringsfrist i 2021 er 15. april for FM lokalradio og lokal-tv, og 7. mai for anleggskonsesjonærer på DAB.

Veiledning og regelverk arrow
 1. Klikk på: «Årsmelding»
 1. Øvst på sida blir det vist «Alle» - det vil si årsmeldingar for 2019 og for 2020 som du har sendt inn eller årsmeldingar som du jobbar
 1. Klikk på «Ny» øvst på høgre side - eit nytt skjema opnar seg.
 1. Klikk på «Årsmelding FM» og trykk 'neste'.
 1. Begynn med å Oppgi konsesjonsnummer, her velger du konsesjon som du skal levere årsmelding for. For å søke opp konsesjonar som du er kontaktperson for, gjer følgjande:

Klikk i feltet Søk i Saker (finst til høgre i skjema).

Skriv inn det firesiffra konsesjonsnummeret og trykk enter. Då blir berre den eine konsesjonen vist. Alternativt: skriv 00 (to nullar) og deretter vel «00» i Saker. Då skal det visast ein liste med tittel Saker. På denne lista blir alle konsesjonar du er kontaktperson for viste. For å opprette årsmelding for den einskilde konsesjonen klikkar du på saksnummer som blir vist til venstre for konsesjonsnummer.

Fyll ut konsesjonærnamnet, organisasjonsnummeret til konsesjonæren og alle felta vidare i skjemaet. Det finst hjelpetekstar ved nokre av felta. Desse blir synlege ved å halde musépeikaren over «i»-ein ved feltet. 

Fyll ut konsesjonærnamnet, organisasjonsnummeret til konsesjonæren og alle felta vidare i skjemaet. Det finst hjelpetekstar ved nokre av felta. Desse blir synlege ved å halde musépeikaren over «i»-ein ved feltet. 

Etter at du har fylt ut alle obligatoriske felt i skjema (dvs. felt merka med *) kan du «mellomlagre» ved å velje Nei i feltet for Innsending av årsmelding og trykkje deretter for «Lagre» nedst i årsmeldinga. Då har du høve til å redigere seinare. Informasjonen du har fylt inn blir verande den same til neste gong du loggar på. 

Når du er har fylt ut alle felt og er klar til å sende inn årsmeldinga, vel du Ja i feltet for Innsending av årsmelding og trykkjer deretter for «Lagre» nedst i årsmeldinga. Årsmeldinga blir no sendt inn og du vil få ei kvittering på e-post.

Om du har fleire FM-konsesjonar eller konsesjonar for lokal-tv, må du fylle ut ei årsmelding for kvar konsesjon, inkludert separate nøkkeltal for økonomien i kvar konsesjon i 2020.

Lover og regelverk:

Kringkastere er omfattet av Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven)

Lever årsmelding
info Rapportere på europeisk programandel
Kringkasting
Rapporter
x
Om du driver kringkasting eller audiovisuelle bestilingstjenester i Norge må du rapportere inn europeisk programandel hvert fjerde år.

Kringkastingsforskriften sier at alle tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester har en plikt til å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger. Dette skal tilbydere gjøre hvert fjerde år - og neste rapportering er i 2023.

Hva skal rapporteres? arrow

For kringkastere av fjernsyn

Kringkasteren skal sørge for at minst 50 prosent av sendetiden i fjernsyn som ikke består av nyheter, sport, underholdningsprogram med konkurransepregede innslag, reklame eller tekstfjernsyn avsettes til sending av europeiske verk.

Audiovisuelle bestillingstjenester

Tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester skal, når det er praktisk mulig med egnede midler, fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk.

Tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester plikter å føre statistikk som viser andelen av europeiske verk i deres programkataloger. Statistikken skal sammen med en redegjørelse for hvordan tilbyderen har forsøkt å fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk, sendes Medietilsynet innen 1. april 2015 og deretter 1. april hvert fjerde år.

Definisjon av "europeiske verk"

Med europeiske verk forstås verk som har sin opprinnelse i stater som har tiltrådt EØS-avtalen eller i stater som har tiltrådt Europarådets konvensjon om fjernsyn over landegrensene. Verkene må være produsert ved medvirkning av opphavsmenn og medarbeidere bosatt i ett eller flere av de nevnte stater.

Rapporteringsfrist arrow

Statistikken skal sammen med en redegjørelse for hvordan tilbyderen har forsøkt å fremme produksjonen av og tilgangen til europeiske verk, sendes Medietilsynet innen 1. april 2015 og deretter 1. april hvert fjerde år. Neste rapportering er i 2023.

Veiledning og regelverk arrow

Veiledning for neste rapporteringsperiode kommer nærmere fristen.

linktype Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester
Rapporter

Avis

info Økonomiundersøkelse for norske aviser
Avis
Lever regnskapsdata
x
Skjema for innlevering av regnskapsdata for norske aviser.

Medietilsynet gjør årlig en undersøkelse av den økonomiske utviklingen i avisene. Over 95 prosent av avisene har deltatt de siste årene - noe som gir pålitelige tall og kunnskap om situasjonen for norsk presse. Ordningen er frivillig.

Hvem kan levere regnskapsdata? arrow

Økonomiundersøkelsen gjelder aviser som gis ut i Norge. Regnskapsopplysningene skal leveres i Medietilsynets digitale selvbetjeningsløsning "Min side".

Du må ha en registrert bruker. Her registrer du ny bruker. Senest dagen etter at det har blitt registrert ny bruker, vil du få en e-post fra Medietilsynet med innloggingsinformasjon. Følg instruksjonene i e-posten for å logge deg inn.

Hvis du allerede har en bruker får du melding om dette. Da kan du logge deg direkte på Min side her

Amedia, Polaris og Schibsted leverer inn regnskapsdata til Medietilsynet fra sentralt hold. Aviser eid av disse konsernene trenger derfor ikke levere inn regnskapsdata.

Leveringsfrist arrow

Skjema for registrering av regnskapsopplysninger for 2020 stengte 9. april 2021. Nytt skjema vil åpne omkring mars 2021.

Veiledning arrow

Gå til skjema for innlevering av "Økonomiundersøkelsen - Regnskapsdata for aviser" på Min side. 

Velg ønsket språk fra menyen.
Trykk på knappen "Ny" og trykk så på knappen "Neste" når dialogboksen kommer opp. Da har du startet skjema som skal fylles ut.
Fyll ut opplysningene. Feltene med rød stjerne er obligatoriske og må fylles ut.
Skjemaet kan lagres underveis ved å trykke på "Lagre"-knappen.
For å få en bekreftelse på at opplysningene er levert inn og få en kopi av de innleverte opplysningene, endrer du "Status"-feltet til "Innlevert".
Fram til du har endret statusen til "Innlevert" kan du endre opplysningene så mange ganger du ønsker.

Dersom du finner ut på et senere tidspunkt at opplysningene er feil, eller du har spørsmål, ta kontakt med oss på 

Lever regnskapsdata

Journalistikk

info Menneskerettsprisen for journalister
Journalistikk
x
Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Prisen deles ut annethvert år, og består av en pengegave på 100 000 kroner. Neste gang deles prisen ut er i 2022.

Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelys på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.

Statutter for Menneskerettsprisen arrow

Formål

Prisens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk om menneskerettighetsspørsmål og å bidra til å avdekke eventuelle brudd på menneskerettighetene.

Kriterier

Prisen tildeles en journalist som i særlig grad har satt søkelyset på aktuelle menneskerettighetsspørsmål i Norge.
Det journalistiske arbeidet skal ha vært publisert i norske medier. I tvilstilfelle fastsetter juryen kvalifikasjonskriteriene.

Prisen

Prisen består av en pengegave på 100 000 kroner.

Nominasjon og utpeking av prisvinner
Alle kan foreslå kandidater til prisen. Muligheten til å foreslå kandidater, og frist for å sende inn forslag, skal kunngjøres i god tid før prisutdelingen.
Prisvinneren utpekes av en uavhengig jury. Juryen treffer sitt valg av prisvinner på fritt grunnlag og er således ikke bundet av innkomne forslag.
Juryen skal skriftlig begrunne sitt valg av prisvinner.

Jury

Juryen består av tre medlemmer og oppnevnes av Kulturdepartementet. Oppnevningen gjelder for seks år, slik at ett nytt medlem utpekes etter hver pristermin. Juryen velger selv sin leder. Medietilsynet er sekretariat for juryen.
Juryen består av: Kiran Aziz, Laila Susanne Vars og Jens Barland

Utdeling

Prisen deles ut hvert annet år. Juryen bestemmer tid og sted for utdeling. Et medlem av juryen forestår prisutdelingen.

Nominer en journalist arrow

Neste pris deles ut i 2022. Nominasjoner til Menneskerettsprisen sendes til juryens sekretær  innen 4. februar 2022.

Vinneren offentliggjøres i mai 2022.