1. Startsiden

Driver du sendinger som faller inn under definisjonen kringkasting i Norge, må du følge norsk regelverk. Medietilsynet veileder og fører tilsyn med dette regelverket.

Kringkasting er sendinger som sendes direkte og samtidig (lineært) til allmennheten, og der avsenderen bestemmer tidspunktet for sendingen. Kringkasting kan skje i form av radio, tv og sosiale medier.

Tv og bestillingstenester

For å sende tv i Noreg er det pliktar knytt til blant anna sendeløyve eller andre former for registrering, og beskyttelse av unge sjåarar, i form av aldersgrenser. Bestillingstenester, slik som til dømes TV 2 Sumo, VGTV og visse Youtube-kanalar har også plikter. Reglane og kva lovverk dei tilhøyrer finn du her.

Radio

Her finn du det du treng å vita om start og drift av radio i Noreg. Ulike typar radio treng ulike typar løyve – og det følgjer plikter med. Dette er regulert i kringkastingslova og forskrift.

Film og kino

Medietilsynet lager retningslinjer som norske kinofilmdistributører og tv-kanaler bruker på sine filmer og programmer. Aldersgrensene fastsettes ut fra skadelighetskriterier, og hensikten med aldersgrensene er å beskytte barn mot skadelig innhold. Her kan du lese mer om visning av film på kino, strømmetjenester og i skole eller barnehage.

Allmennkringkasting

Allmennkringkasting skal bidra til å sikre den opplyste samtalen i vårt demokrati gjennom et bredt tilbud av programmer og styrking av mangfold og kultur. Det er NRK og TV 2 som er allmennkringkastere i Norge, og Medietilsynet vurderer årlig hvordan kravene er innfridd.

Reklame, sponsing og produktplassering

Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Det er ikke tillatt med skjult reklame, verken i kringkasting eller i audiovisuelle bestillingstjenester. Pengespillreklame er forbudt om ikke pengespillselskapet har tillatelse i Norge.