1. Startsiden

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan på medieområdet, og skal bidra til å gjennomføre statens mediepolitiske mål. Medietilsynet skal legge til rette for et mangfold av redaktørstyrte journalistiske medier over hele landet, og synliggjøre hvor viktig disse mediene er for ytringsfriheten og et levende demokrati.

VIRKEMIDLER: Medietilsynet forvalter mediepolitiske virkemidler. Det innebærer for eksempel å tildele mediestøtte og konsesjoner for lokalkringkasting. Medietilsynet setter også aldersgrenser på alle kinofilmer som vises i Norge.  

TILSYN: Medietilsynet forvalter regelverk på medieområdet, og fører tilsyn med at regler i kringkastingsloven, bildeprogramloven og valgloven overholdes. For eksempel kontrollerer Medietilsynet at reglene om reklame og produktplassering for radio og tv, reglene om aldersgrenser på tv-program og reglene om teksting av program blir fulgt.

INNSIKT: Medietilsynet innhenter, utvikler og formidler data og innsikt på mediefeltet, for eksempel om medieøkonomi, mediemangfold og kritisk medieforståelse i befolkningen.

RÅDGIVNING: Medietilsynet jobber for at barn og unge skal ha en aktiv og trygg digital oppvekst, og utvikler undervisningsmateriell, råd og veiledninger både til skoleverk og foreldre. Medietilsynet tilrettelegger også for at befolkningen skal ha kritisk medieforståelse, slik at de kan orientere seg i medielandskapet, ta informerte valg og delta aktivt i den offentlige samtalen.

Styringsdokumenter

Departementet legger rammene for Medietilsynets arbeid gjennom et årlig tildelingsbrev. Her finner du vår strategi og våre årsrapporter.

Oppgaver

Medietilsynet har en omfangsrik oppgaveportefølje. Vi administrer ulike former for mediestøtte, håndhever regelverk for kringkasting og bildeprogram – og driver informasjons- og innsiktsarbeid om kritisk medieforståelse og mediemangfold.

Organisasjon

Se Medietilsynets organisasjonsstruktur og ledelse, finn faktura- og betalingsinformasjon, eller finn en ansatt.

Fagutval og klagenemnder

Medietilsynet har fagutval som gir råd i arbeidet med dei ulike mediestøtteordningane. Klager på vedtaka til Medietilsynet skal sendast inn til uavhengige klagenemnder. Medlemmene av fagutvala skal være habile. Habilitetsreglene for medlemmer og varamedlemmer kan du lese her.