Nyhetssaker

Hvordan forholder nordmenn seg til desinformasjon?

Den teknologiske utviklingen gjør at virkemidlene for å spre feil- og desinformasjon blir mer avanserte. Medietilsynets rapport, «Kritisk Medieforståelse 2024» viser blant annet hvor godt Norge er rustet for å motstå desinformasjon og feilinformasjon.

Illustrasjon.

Hvordan påvirker desinformasjon norsk demokrati og virkelighet?

Dag: 07 mai 2024

Tid: kl. 09.00–12.00

Sted: Online og fysisk arrangement

Nyhetssaker

Hvordan forholder nordmenn seg til desinformasjon?

Den teknologiske utviklingen gjør at virkemidlene for å spre feil- og desinformasjon blir mer avanserte. Medietilsynets rapport, «Kritisk Medieforståelse 2024» viser blant annet hvor godt Norge er rustet for å motstå desinformasjon og feilinformasjon.

Illustrasjon.

Hvordan påvirker desinformasjon norsk demokrati og virkelighet?

Dag: 07 mai 2024

Tid: kl. 09.00–12.00

Sted: Online og fysisk arrangement