Mediemangfold og kritisk medieforståelse sentrale temaer i kulturministerens mediepolitiske redegjørelse

Medietilsynets mediemangfoldsregnskap og arbeidet med å styrke befolkningens kritiske medieforståelse ble viet plass under kultur- og likestillingsminister Abid Rajas mediepolitiske redegjørelse for Stortinget tirsdag 4. mai.

Les mer

Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets gebyr til FM-lokalradio

FM-lokalradioen Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski) må betale et gebyr på 50 000 kroner for brudd på to av radioens konsesjonsvilkår om begrensede kommersielle inntekter og forbud mot videresending. Det er klart etter at Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets vedtak.

Les mer

Medietilsynet har fått mange innspill til utredningene om NRK og mediestøtte

Medietilsynet har mottatt over 40 innspill til utredningene om hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet og om de ulike ordningene for direkte mediestøtte. – Vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet, og skal levere våre rapporter til Kulturdepartementet til høsten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer

Se flere aktuelle saker