Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting: Halvparten går til å digitalisere lokalradio

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner i støtte til lokale radio- og tv-kanalar, der halvparten går til å digitalisere lokalradio. – Den digitale overgangen er krevjande for lokalradioar med små ressursar, og det er framleis eit stort behov for å støtte overgangen til digitale sendingar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer

Samiske aviser kan søke om 36 millionar kroner

Medietilsynet opnar no for årets søknader om støtte til aviser som har den samiske befolkninga som hovudmålgruppe, med frist 10. juni. I år skal det fordelast nesten 36 millionar kroner til dei samiske avisene.

Les mer

Åtte nye aviser har søkt om mediestøtte

Åtte nye aviser har søkt Medietilsynet om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i år. Blant de nye søkerne er Varden, Nidaros, Subjekt og Aldrimer.no. Karmøynytt, Stord24, Bodø.nu og Nett.no har søkt på nytt etter at de fikk avslag i fjor. Totalt skal 370 millioner kroner fordeles på rundt 150 aviser i 2021.

Les mer

Se flere aktuelle saker