Radio Metro med ulovlige FM-sendinger i Oslo

Radio Metro har fortsatt å sende på FM-nettet i Oslo-området etter at deres konsesjoner gikk ut 8. desember. – Når Radio Metro nå fortsetter med sine sendinger i Oslo uten konsesjon, er det ulovlig kringkasting. Medietilsynet kommer derfor til å sende ut varsel om sanksjon så snart som mulig, sannsynligvis allerede i dag, sier direktør Mari Velsand.

Les mer

Stabil utvikling i radiolytting siden september

Lyttertall Medietilsynet presenterer i dag viser at de nasjonale kanalene totalt sett har hatt en stabil utvikling siden september.

Les mer
Se strøm fra innspillmøte 20. november

Innspill til Medietilsynets arbeid og rapport om NRK og mediemangfold

Medietilsynet skal utarbeide en rapport om NRKs rolle og bidrag til mediemangfoldet. 20. november arrangeres et innspillmøte åpent for alle – og vi ønsker skriftlige innspill og bidrag innen 15. desember.

For:
Mediebransjeaktører- og organisasjoner, forskningsmiljøer
Tid:
Sted:
Skriftlige innspill
Les mer

Se flere aktuelle saker