Undervisningsopplegg

Hekta? Et kodekammer om din digitale hverdag

Undervisningsopplegget "Hekta?" er et spillbasert undervisningsopplegg, som skal øke videregående elever sin bevissthet om egen tidsbruk på nett.

Undervisningsopplegg

Hekta? Et kodekammer om din digitale hverdag

Undervisningsopplegget "Hekta?" er et spillbasert undervisningsopplegg, som skal øke videregående elever sin bevissthet om egen tidsbruk på nett.