Støtte til lokale lyd- og bildemedier lyses ut

Fredag 2. november er årets frist for lokale lyd- og bildemedier som vil søke støttemidler fra Medietilsynet. Prosjekter som skal digitalisere lokalradioen eller fremme norsk musikk prioriteres. – Lyd- og bildemedier er en viktig del av mediemangfoldet, og støtteordningen skal bidra til å understøtte dette mangfoldet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer

Medietilsynet støtter ny medieansvarslov

Medietilsynet støtter hovedpunktene i Kulturdepartementets forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte medier. – En ny teknologinøytral medieansvarslov kan bidra til å styrke mediemangfoldet og den kritiske medieforståelsen i befolkningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer
Handlingsplan mot spilleproblemer:

Dataspillkonferansen 2018

Bli med på faglig påfyll om spilltrender og grenseoppgangen mellom problematisk og givende spilling. Meld deg på allerede nå!

For:
Faginteresserte, profesjonelle voksne som jobber med barn
Tid:
Pris:
Gratis
Sted:
Mesh, Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo
Meld deg på her

Se flere aktuelle saker