Skoler og barnehager gode på å følge aldersgrenser når de viser film

I en tilsynskontroll gjennomført av Medietilsynet oppgir 96 prosent av skolene og barnehagene at de følger aldersgrensene.

Les mer

Fem nye publikasjonar får produksjonstilskott i 2018

Fem nye publikasjonar blir kvalifiserte for produksjonstilskott i 2018. Det er både nett- og papirbaserte aviser blant dei nye tilskottsmottakarane.

Les mer

Nå kan medier søke innovasjons- og utviklingsstøtte

Alt er nå klart for å iverksette den nye mediestøtten til innovasjon og utvikling fra 1. juli. Målet med den nye ordningen er å fremme mediemangfold og en opplyst offentlig samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i nyhets og aktualitetsmedier.

Les mer

Se flere aktuelle saker