1. Startsiden

Som mediebrukere får vi enorme mengder inntrykk hver dag. Vi blir påvirket og vi er påvirkere. Her finner du informasjon om hvordan mediene virker på oss, og kunnskap om hvordan du kan øke din kritiske medieforståelse og unngå spredning av desinforamsjon og falske nyheter.

Kritisk medieforstaelse liten.png

Barn og unge er ofte nysgjerrige og uredde i sin mediebruk. De er også sårbare og trenger engasjerte og interesserte voksne rundt seg. Vi har råd og tips til hvordan du kan navigere i medieverdenen med barn og unge. 

Barn_gutt liten.pngBarn_jente liten.png Voksen_dame liten.pngVoksen_mann liten.png