1. Startsiden

Som mediebrukere får vi enorme mengder inntrykk hver dag. Vi blir påvirket og vi er påvirkere. Her finner du informasjon om hvordan mediene virker på oss, og kunnskap om hvordan du kan øke din kritiske medieforståelse og unngå spredning av desinformasjon og falske nyheter.

Barn og unge er ofte nysgjerrige og uredde i sin mediebruk. De er også sårbare og trenger engasjerte og interesserte voksne rundt seg. Vi har råd og tips til hvordan du kan navigere i medieverdenen med barn og unge. 

Kritisk medieforståelse

Kritisk medieforståelse er nøkkelen til å kunne forstå og bruke mediene på en aktiv og bevisst måte. Slik kan du og jeg bekjempe falske nyheter og spredning av desinformasjon, og bidra til et godt demokrati.

Dataspill

Dataspill er den største hobbyen blant barn og unge, og en omdiskutert aktivitet. Medietilsynet gir deg informasjon om både hvordan dataspill fungerer – og råd for hvordan du kan få dataspill og familielivet til å gå sammen.

Netthat

Hetsing, mobbing og hat på nett er dessverre noe mange opplever. Vi gir deg informasjon om begrepene, hva som er lov og ikke lov, og hva du kan gjøre for å stoppe det.

Barn og medier

Skjerm- og mediebruk er noe som opptar de aller fleste barn. Vi gir deg innsikt i norske barn og unges mediebruk, og råd om hvordan du som voksen kan snakke med og veilede barn. Her finner du brosjyrer og informasjon om mediebruk som angår alle barn fra 0 til 18 år.

Skole og undervisningsopplegg

Digital dømmekraft, kildekritikk og kritisk medieforståelse er grunnleggende ferdigheter vi alle trenger. Medietilsynet har utviklet eller samarbeidet om en rekke undervisningsopplegg for både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Vi har også en egen seniorskole for de eldste. Alle våre opplegg er åpne og tilgjengelige for alle.

Demokratidugnaden

Demokratiet vårt er det verdt å ta vare på, men det krever at vi kan prate sammen og diskutere på en god måte. Medietilsynet har samlet noen ressurser som kan være nyttige i møte med hatprat, opphetede debatter, og mer.