1. Startsiden
  2. Fakta og innsikt
  3. Mediedatabasen

Mediedatabasen

Er ditt medium kvalifisert til å bli med i Mediedatabasen?

Medietilsynets mediedatabase gir en oversikt over de norske medieaktørene innenfor avis, radio og tv. Ikke alle norske medier er registrert. Her kan du se om ditt medium kvalifiserer, og registrere opplysninger for ditt medium.

Mediedatabasen driftes av Medietilsynet, og skal gi innsyn og oversikt over norske medieaktører innen avis, radio og tv, hvor de publiseres og hvem som eier dem. 

Kriteriene for å kunne innlemmes i Mediedatabasen er utarbeidet av Medietilsynet og kan leses her.

Er ditt medium kvalifisert? Fyll ut skjema:

Mediet må publiseres under norsk jurisdiksjon. Hvis svaret er nei, kvalifiserer ikke publikasjonen til å være del av Mediedatabasen.

Mediets organisasjonsnummer

Mediet må ha en ansvarlig redaktør

Produksjonen av innhold skal skje etter journalistfaglige metoder og presseetiske prinsipper

Hvor ofte publiseres journalistisk produksjon av nyhets, aktualitets- og debattstoff eller annet innhold av allmenn interesse?

E-post til kontaktperson for Medietilsynet - for opplysninger og informasjon:

Om ditt medium har kvalifisert via skjema over, fyll ut skjema for kategorier under:

Medietype og publiseringsform

Flervalg er mulig. Hvis medieproduktet er identisk skal det krysses av for alle ulike publiseringsformer.
Type avis
Type radio/lyd
Type tv
Type tidsskrift

Hvor har publikasjonen geografisk nedslagsfelt?

Publikasjonens redaksjonelle profil

Her kan du bare krysse av for ett av alternativene. "Bredt og allment" utelukker ikke at mediet er lokalt, og har ikke med geografi å gjøre.

E-post til kontaktperson for Medietilsynet - for opplysninger og informasjon: